Contestație împotriva rezultatului și modului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului OCC – SINTEZĂ

Idei principale din contestația depusă astăzi, nr. 43022 din 14.04.2022, împotriva modului de organizare și desfășurare a evaluării finale a managementului Operei Comice pentru Copii și împotriva rezultatului final obținut, nota 8,59, notă insuficientă pentru continuarea activității de manager pentru doamna Felicia Filip.

MOTIVE FORMALE:

 

  • Depășirea cu peste 6 (șase) luni a termenului obligatoriu de organizare a evaluării finale a managementului Operei Comice pentru Copii.
  • Ignorarea notelor obținute la precedentele evaluări anuale, note care au fost peste 9; 8,59 este inexplicabil și în dezacord cu cele din ultimii 4 ani.
  • Niciunul dintre membrii Comisiei de evaluare nu are competențe recunoscute la nivel universitar în domeniul de activitate specific al Operei Comice pentru Copii, aprobat prin Regulamentul de organizare și funcționare, și anume cel muzical: operă, operetă, musical, balet, deși, Slavă Domnului, există o mulțime de instituții de acest gen în țară.
  • Etapa interviului, conform înregistrării disponibile în spațiul public,, nu a cuprins dezbateri reale și aplicate între managerul evaluat și membrii comisiei în privința aspectelor negative (exclusiv și tendențios formulate) reținute din analiza raportului de activitate. Întrebările adresate / răspunsurile formulate nu au stat la baza formulării concluziilor din raportul comisiei.

 

 

MOTIVE DE FOND REPROȘATE ÎN ADRESA COMISIEI DE JUSTIFICARE A NOTEI 8,59

 

 

  • Se reproșează „Nu prezintă proiecte și programe care să arate adecvarea activității la Strategia locală”

 

S-a acordat în cuprinsul raportului de activitate un spațiu important în care a fost demonstrat cât de bine se pliază activitatea Operei Comice pentru Copii pe Strategia Culturală a Municipiului București, adoptată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 152 din 2016. Apreciem că nu poate constitui o critică motivată, în absența evidentă a unei minime referiri, exemplificări, trimiteri punctuale la axele și obiectivele strategice adoptate pentru perioada 2016-2026, ceea ce privează de substanță și valoare respectiva critică/concluzie. Sau poate doar nu au citit membrii Comisiei Raportul! Dar nici nu au întrebat nimic despre acest subiect în interviu, deși ulterior l-au reproșat încă de la început!

 

  • Se reproșează „Lipsa măsurilor de organizare internă, deși erau necesare pentru optimizarea resurselor”

 

Raportul de activitate redactat și depus prezintă în detaliu măsurile de organizare internă pe care Opera Comică pentru Copii le-a pus în practică, cu amendamentul că rezultatele onorabile și apreciate ale instituției există datorită unei foarte bune organizări interne.

 

 

  • Se reproșează „Nu prezintă o sinteză a activității organismelor colegiale de conducere

 

În cadrul raportului de activitate e prezentată sintetic activitatea organismelor colegiale de conducere, 3 la număr: Consiliul de Administrație, Consiliul Artistic și Consiliul Director. Mai mult decât atât, în cadrul interviului, s-a menționat importanța activității Consiliului Director, și mai ales, felul în care acesta se întrunește săptămânal și dezbate / decide asupra activității instituției.

 

  • Se reproșează „Pentru proiectul de venituri, previziunea bugetară este nerealistă, numărul de beneficiari estimați este nerealist”

 

Nu înțelegem la ce proiect de venituri se face referire, în contextul în care evaluarea de față vizează cei 4 ani trecuți, în care am asigurat managementul OCC, consemnând, încă o dată, omisiunea evidentă a Comisiei de evaluare de justificare în această direcție. Și dacă totuși facem previziuni în funcție de istoricul prezentat, este suficient să urmărim că în anul 2021 s-a înregistrat o creștere de 87% a numărului de beneficiari, ceea ce înseamnă că cifrele înaintate prezintă sustenabilitate. Creșterile anuale din previziunea pentru anii viitori reprezintă creșteri estimate de 45%.

 

  • Se reproșează „Indicatorii de performanță în activitatea de bază a instituției sunt nesatisfăcători, în raport cu cheltuielile, produsele culturale sunt costisitoare, supraevaluate, venituri proprii mici, comparativ cu ceilalți indicatori.”

 

Planul minimal, convenit și semnat cu autoritatea, cât și bugetul de venituri proprii asumat și impus prin votul Consiliului General al Municipiului București a fost atins și depășit (cu 40% în anul 2021). Analiza indicatorilor de performanță în anii 2020 și 2021 când, niciun operator cultural nu a beneficiat de predictibilitate în organizarea evenimentelor și a activității de bază din cauza contextului pandemic, se impunea a fi corect și precaut efectuată / apreciată în procesul de evaluare. Mai mult decât atât, la orice capitol, indicatorii verificabili și cuantificabili (bilete vândute, încasări) ai activității OCC sunt cei mai mari din Capitală, în rândul instituțiilor de spectacole, atât în procente, cât și în cifre absolute, ceea ce aruncă în derizoriu orice acuzație. De altfel, pe parcursul evaluării prin interviu s-a reproșat că ponderea de cheltuieli pe proiecte culturale este prea mică în bugetul OCC, dar am primit în scris concluzia că „produsele culturale sunt costisitoare și supraevaluate”. Este cu atât mai derutant faptul că evaluatorii au apreciat că proiectele pe care le realizăm sunt „spectacole de calitate, de înaltă ținută” și n-au contenit cu felicitările, iar la final nota a fost sub linie… 

 

Un exemplu clar este în cadrul interviului, la minutul 44, unde se poate regăsi o întrebare absolut tendențioasă și lipsită de temei, adresată de directorul artistic al Teatrului Elisabeta, referitoare la veniturile obținute din prestări servicii artistice, unde evaluatorul Șerban Puiu reține eronat că aceste venituri sunt foarte mici (85.000 lei), din activitatea de bază, fără a preciza detaliul notat în paranteza din imediata apropiere a tabelului inserat în Raportul de activitate, care menționa că aceste cifre reprezintă exclusiv venituri din activități artistice – SPECTACOLE ÎN DEPLASARE. Evaluatorul a omis să observe, cu doar un rând mai jos, faptul că veniturile din activitatea de bază – VENITURI DIN MANIFESTĂRI CULTURALE (SPECTACOLE, TÂRGURI, ATELIERE) ating 3.224.000 lei, sumă relevantă pentru activitatea instituției noastre. În felul acesta, concluzia că veniturile proprii sunt mici în raport cu activitatea de bază, este nerealistă și complet neîntemeiată în raport cu informațiile explicite, formulate în raportul de activitate.

 

Așadar, aspectele pretins imputate (concluziile nerealiste criticate) nu au fost puse în discuție de către membrii Comisiei (cu o singură excepție, și aceea o greșeală impardonabilă a dlui. Șerban Puiu), deși interviul este exact acea etapă a evaluării managementului dedicată formulării de întrebări, clarificări. Or, toate acestea, cum am menționat deja, lipsesc cu desăvârșire, ceea ce pune în discuție caracterul netransparent și nelegal în care s-a desfășurat această ultimă etapă a evaluării și, evident, obținerea unui rezultat final injust pentru toată activitatea prodigioasă, onorată chiar anul trecut cu Ordinul ,,Meritul Cultural” în grad de Ofițer, Categoria D – ,,Arta spectacolului” din partea Președintelui Klaus Iohannis, în data de 15 ianuarie 2021, de Ziua Culturii Naționale.

Considerăm injust, răuvoitor și ilegal demersul și rezultatul, iar în numele sutelor de mii de beneficiari direcți ai activității noastre, mulți dintre ei revoltați și care au transmis în ultimele zile mesaje publice și scrisori de susținere a conducerii Operei Comice pentru Copii, solicităm anularea procedurii, refacerea comisiei de evaluare și reevaluarea activității manageriale conform dispozițiilor și exigențelor legii. Pentru că dreptatea și adevărul nu sunt negociabile.