Regulament Bucharest Dance Competition 14 -17 iunie 2021

Bucharest Dance Competition

14 -17 iunie 2021

Opera Comică pentru Copii

 

Opera Comică Pentru Copii este o instituţie publică de cultură a Municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, încadrată la categoria „instituţii de spectacole de repertoriu”, conform prevederilor O.G. nr. 21/2007 privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic.

 

Opera Comică pentru Copii este condusă din anul 2014 de către soprana Felicia Filip și este o instituție unică în lume prin segmentul de public căruia i se adresează. 

 

În perioada 14-17 iunie 2021, Opera Comică pentru Copii organizează, la sediul din Calea Giulești, nr.16, sector 6, București, cea de-a doua ediție a concursului Bucharest Dance Competition”. Acesta se adresează copiilor care frecventează cercurile de coregrafie din cluburi şi palate ale copiilor, şcoli particulare de dans, precum şi şcoli / licee vocaţionale din România și din străinătate.

 

REGULAMENT

Bucharest Dance Competition

14 -17 iunie 2021

Opera Comică pentru Copii

 

 1. Secţiunile de concurs

Amatori:

Dans solo (A)

Dans duet / trio / cvartet (B)

Grup – 5-12 persoane (C)

Formaţie – peste 13 persoane (D)

 

Profesioniști:

Dans solo (A pro)

Dans duet / trio / cvartet  (B pro)

Grup – 5-12 persoane (C pro)

Formaţie – peste 13 persoane (D pro)

 

* Amatori – copiii / tinerii care practică baletul de maxim 3 ori / săptămână, antrenamente a câte maxim 2 ore.

* Profesioniști – copiii / tinerii care practică baletul de mai mult de 3 ori / săptămână.

Pentru o jurizare corectă față de concurenți, trebuie respectată încadrarea în aceste opt secțiuni. În caz contrar, concurentul va fi încadrat de către organizatori la secțiunea potrivită.

 

 1. Categoriile de vârstă (vârsta împlinită la data de 01.06.2021) 

Amatori: 5-6 ani, 7-9 ani, 10-12 ani și 13-15 ani

Profesioniști: 7-9 ani, 10-12 ani, 13-15 ani și 16-18 ani

Pentru secțiunile B, C, D și B pro, C pro, D pro – categoria de vârstă se stabilește calculând media vârstelor copiilor participanți.

* media vârstelor se va rotunji aritmetic (ex: media vârstei de 12,5 ani sau mai mare – va fi încadrată la categoria 13-15 ani).

Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita dovada vârstei copiilor în cazul existenței unei suspiciuni în ceea ce privește încadrarea corectă în categoria de vârstă. 

 

III. Disciplinele de concurs

Balet clasic

Dans modern / contemporan

Dans de caracter

Open

 

Pentru disciplina balet clasic este permisă utilizarea de pointes doar copiilor cu vârsta de peste 10 ani.

Concurenții (solo, duo / trio / cvartet, grup, formație) pot prezenta maxim două momente coregrafice într-o disciplină de concurs. 

 

 1. Limitele de timp și spațiul de desfășurare

Solo – max. 2.50 minute

Duet /Trio / Cvartet – max. 3 minute

Grup – max. 3.50 minute

Formație – max. 4.50 minute

Organizatorii asigură condiții tehnice profesionale privind spațiul scenic, sistemul de sunet și lumină, cabinele de schimb. Dimensiunile scenei sunt: 11m deschidere și 13m adâncime.

 

 1. Calendarul competiției

14 mai – lansarea anunțului de participare la „Bucharest Dance Competition”

14 mai – 29 mai – perioada de înscriere

30 mai – 5 iunie – verificarea și validarea înscrierilor

7 iunie – transmiterea către participanți a desfășurătorului competiției

7 iunie – 10 iunie – perioadă de modificări și corecturi ale desfășurătorului

11 iunie – transmiterea către participanți a desfășurătorului final al competiției

14 iunie – 17 iunie – desfășurarea competiției și a Galei „Bucharest Dance Competition”

22 iunie – 24 iunie – publicarea online a fotografiilor din cadrul competiției

 

 1. Înscrierea și taxele

Înscrierea în cadrul competiției se face online, prin completarea integrală a formularului de concurs aferent secțiunilor menționate la punctul I din prezentul regulament. Pentru completarea formularului de înscriere trebuie utilizat un cont de Gmail. 

 

Formularele sunt disponibile la următoarele linkuri: 

Formular de înscriere pentru secțiunile de amatori A, B, C, D:

http://bit.ly/AmatoriBDC2021 

* se va completa câte un formular pentru fiecare disciplină de concurs

* muzica pentru fiecare dintre momentele coregrafice se va încărca în formularul de mai sus, iar fișierul va fi denumit după cum urmează: 

Numele și prenumele concurentului / școlii / grupului / formației_numele momentului_secțiunea de concurs și vârsta_disciplina de concurs_debutul momentului coregrafic (P – din poză de pe scenă; M – din culise pe muzică).

Exemplu: IoanaIonescu_Paquita_A6_Balet_P

 

Formular de înscriere pentru secțiunile de profesioniști A pro, B pro, C pro, D pro: 

http://bit.ly/ProfesioniștiBDC2021 

* se va completa câte un formular pentru fiecare disciplină de concurs

* muzica pentru fiecare dintre momentele coregrafice se va încărca în formularul de mai sus, iar fișierul va fi denumit după cum urmează: 

Numele și prenumele concurentului / școlii / grupului /formației_numele momentului_secțiunea de concurs și vârsta_disciplina de concurs_debutul momentului coregrafic (P – din poză de pe scenă; M – din culise pe muzică)

Exemplu: IoanaIonescu_Paquita_Apro16_Balet_P

 

Formularul de înscriere este valid doar dacă sunt completate toate câmpurile obligatorii și sunt încărcate toate documentele solicitate (Piesa / Piesele denumite corect, după formula indicată mai sus, în format .mp3 și dovada plății taxei de participare). Participanții vor primi pe e-mail confirmarea înscrierii. 

 

Taxa de participare:

Dans solo: 70 lei / participant / reprezentație

Dans duet / trio / cvartet: 50 lei  / participant / reprezentație

Grup – 5-12 persoane: 40 lei  / participant / reprezentație

Formaţie – peste 13 persoane: 30 lei / participant / reprezentație

 

Taxa de înscriere se achită online, prin transfer bancar în contul RO94TREZ70621G365000XXXX, conform tarifelor secțiunii / secțiunilor la care participă concurentul / concurenții și a numărului de reprezentații. Tarifele menționate se vor achita per concurent / grup / formație. În detaliile plății trebuie specificate numele concurentului / concurenților / grupului / formației și secțiunea de concurs. Dovada plății trebuie încărcată în formularul de înscriere. Taxa de înscriere nu este returnabilă. 

 

În ziua concursului, concurenții vor avea asupra lor copie xerox a certificatului de naștere și un stick cu muzica pentru momentul / momentele coregrafice cu care concurează (acestea vor fi păstrate de coordonatori și prezentate organizatorilor doar dacă li se solicită acest lucru).

 

VII. Jurizarea:

Juriul „Bucharest Dance Competition” este format dintr-un număr impar de specialiști în domeniul dansului și este numit prin decizia Directorului General al Operei Comice pentru Copii. Juriul este prezidat de Directorul General al Operei Comice pentru Copii. 

În procesul de jurizare se vor evalua 3 criterii: 

 • nivelul tehnic (1-30 puncte)
 • calitatea execuţiei (1-30 puncte)
 • expresivitatea (1-30 puncte)

Fiecare concurent beneficiază de 10 puncte din oficiu. 

 

Juriul își rezervă dreptul de a transfera orice moment coregrafic care nu se încadrează la disciplina înscrisă, la o categorie corespunzătoare elementelor prezentate în coregrafie.

Fișele de jurizare pot fi solicitate de către reprezentanții clubului / școlii / instituției pentru a fi consultate. Deciziile și punctajele juriului sunt incontestabile.

 

VIII. Premiile: 

Premiile se acordă în urma centralizării rezultatelor și a ordonării acestora în ordine descrescătoare. Premiile acordate în cadrul „Bucharest Dance Competition”:

 

Marele trofeu al „Bucharest Dance Competition”  – Juriul va desemna câștigătorul Marelui Trofeu al „Bucharest Dance Competition”, în urma evaluării tuturor competitorilor, și se va acorda la Gala de la finalul competiției. 

Premii pe fiecare secțiune: 

Premiul I 

Premiul II 

Premiul III 

Menţiuni 

 

Premii Speciale, acordate la Gala de la finalul competiției. 

 

Fiecare participant va primi diplomă de participare pentru evoluția susținută în cadrul „Bucharest Dance Competition”, ediția 2021. 

 

Premiile pentru fiecare disciplină de concurs / secțiune se vor acorda după evoluția fiecărei categorii de vârstă, urmând ca în cadrul Galei „Bucharest Dance Competition” 2021 să fie acordate premiile speciale (acestea se acordă momentelor coregrafice selectate de către juriu indiferent dacă participanții au obținut în zilele anterioare premii; oricare dintre concurenți poate obține un premiu special).

 

Gala „Bucharest Dance Competition” este un eveniment special ce va avea loc la finalul competiției, pe scena Operei Comice pentru Copii. În cadrul Galei „Bucharest Dance Competition” concurenții selectați de juriu vor evolua alături de invitații speciali ai Operei Comice pentru Copii. 

 

 1. Schimbarea locației de desfășurare. Încetarea înainte de termen a concursului:

(1) În cazul în care regulile impuse de autoritățile române în contextul pandemiei COVID-19 vor împiedica desfășurarea concursului în interiorul sălii de spectacol, atunci întreaga activitate va fi desfășurată fie în aer liber, fie în mediul online.

(2) Concursul poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, sau în cazul imposibilităţii Operei Comice pentru Copii, din motive independente de voinţa sa, de a continua Concursul.

(3) Situaţiilor avute în vedere la alin. (2) le sunt asimilate şi sentinţa şi / sau actul de putere publică al instanţei competente sau al altei autorităţi publice competente.

(4) În situaţiile avute în vedere la alin. (2) şi (3), Organizatorul nu mai este ţinut la nicio obligaţie către participanţii la concurs, după cum nu este ţinut la restituirea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

 

 1. Reguli de ordine interioară:
 1. Competitorii și însoțitorii acestora vor avea un comportament civilizat și un limbaj adecvat, pe toată perioada competiției. 
 2. Consumul de alimentele și băuturi este strict interzis în sala de concurs și în culise.
 3. În toate spațiile în care se desfășoară competiția se va păstra curățenia. 
 4. În timpul desfășurării actului artistic, se va păstra liniștea, atât în sala de concurs, cât și în culise. 
 5. Este interzisă blocarea căilor de acces.
 6. Cabinele de schimb (zona destinată schimbării vestimentației) trebuie folosite de către toți concurenții. Drept urmare trebuie eliberate după schimbarea costumelor.
 7. Toate momentele coregrafice trebuie să fie adaptate vârstei participantului din punct de vedere vestimentar și coregrafic.
 8. În timpul concursului, prezența concurenților la culise este obligatorie cu 3 momente înaintea intrării în scenă.
 9. Este obligatorie, pentru toate persoanele care vor avea acces în instituție, respectarea normelor de disciplină competițională, cu un comportament civilizat, care să nu aducă prejudicii fizice sau morale oricărui participant la eveniment.
 10. Filmarea sau fotografierea pe durata desfășurării concursului sunt strict interzise. 
 11. Orice persoană care produce daune locației, în interior sau exterior, din neglijență sau din abuz, își asumă întreaga responsabilitate financiară pentru recuperarea daunei.
 12. Este interzisă participarea în concurs cu obiecte care pot deteriora suprafața de dans (ex: confetti, obiecte ascuțite etc). Concurenții care folosesc obiecte ajutătoare vor solicita în prealabil (cu cel puțin 2 zile înainte de ziua concursului) acordul organizatorului.    
 13. Părinții / Tutorii nu au acces în culise sau în sala de încălzire. Profesorii / Coordonatorii sunt cei care vor răspunde de concurenți pe toată perioada desfășurării concursului (1-10 copii / profesor).
 14. Calea de acces a publicului în sala de concurs este diferită de cea a concurenților.
 15. Accesul în sala de concurs este liber pe toată durata desfășurării concursului în limita locurilor disponibile, păstrând normele de distanțare socială, fără a deranja desfășurarea competiției.
 16. Purtarea măștii de protecție este obligatorie în toate spațiile de desfășurare a concursului, cu excepția perioadei în care evoluează pe scenă. 
 17. Este obligatorie respectarea normelor de igienă și de distanțare socială impuse de pandemia COVID-19.
 18. Pentru buna desfășurare a concursului este obligatorie respectarea indicațiilor personalului Operei Comice pentru Copii.
 19. Prin prezența în cadrul concursului „Bucharest Dance Competition”, organizat de Opera Comică pentru Copii, concurenții, însoțitorii și persoanele din public își dau acordul pentru apariția în fotografiile și înregistrările video realizate pe parcursul competiției și folosirea ulterioară a acestora de către organizator pe canalele oficiale de social media și în aplicația Opera Copiilor. 

 

Organizator: Opera Comică pentru Copii

Director General al Operei Comice pentru Copii și Președinte Juriu: Dr. Ana Felicia Filip

 

Manager Proiect: Roxana Pencu

Telefon: 0751.261.479

E-mail: bucharestdancecompetition@gmail.com

Website: www.operacomica.ro