Atelierele „Micul Artist” 2021-2022

 

ATELIERELE „MICUL ARTIST”

 

Preselectiile s-au incheiat, va asteptam cu drag la modulul viitor.

 

Anul acesta dezvoltăm programul Atelierelor „Micul Artist” și propunem 32 de ateliere, coordonate de traineri profesioniști și cu experiență în domeniile lor de activitate și mai ales în ateliere cu copiii. Așteptăm cu mare drag să ne revedem fizic sau online cu profesori dedicați și inspirați, în cadrul unui program prin care au trecut deja mai bine de 3000 de copii de-a lungul ultimilor 6 ani, în același loc magic, la Opera Comică pentru Copii.

Vor fi 15 întâlniri în modulul al II-lea din stagiunea 2021/2022, la sediu sau online, o dată pe săptămână, începând cu data de 14 februarie si până la 11 iunie 2022. Taxa de participare este de 400 lei/participant/modul. Plata se efectuează până pe 20 februarie 2022. Taxa NU este returnabilă!

 

 

 

PROGRAMUL ATELIERELOR

 

LUNI 

BABY BALET cu Consuella Crăciun (sediu)

Ora 17:00 – 3-5 ani

 

ZUMBA cu Consuella Crăciun (sediu)

Ora 18.00 – peste 5 ani

 

COR JR. cu Elena Iorgulescu (sediu)

Ora 17.30 – 5-7 ani

 

COR SR. cu Mădălina Maxim (sediu)

Ora 19.00 – 7-10 ani

 

SAH (sediu)

Ora 17.00 – 6-9 ani

Ora 18.00 – 10-12 ani

 

SCRIERE CREATIVA cu Ioana Marinescu (online)

Ora 17.30 – 6-10 ani

Ora 18.30 – 10-13 ani

 

 

 

 

MARȚI

BALET cu Jaqueline Bratu (sediu)

Ora 17.00 – 4 – 8 ani

Ora 18.00 – peste 9 ani (avansati)

 

TEATRU – EURITMIE cu Vera Stoian (sediu)

Ora 17.30 – 3 – 6 ani

 

DANSURI POPULARE cu Mihai Pricope (sediu)

Ora 18.00 – peste 4 ani

 

STEP cu Vera Stoian (sediu)

Ora 19.00 – peste 5 ani

 

BENZI DESENATE, cu Mihai Grăjdeanu (online)

Ora 18.00 – 7-10 ani

Ora 19.00 – 10-14 ani (avansati)

 

 

 

 

MIERCURI

BALET cu Theodora Munteanu (sediu)

Ora 18.00 – peste 5 ani

 

DANS MODERN cu Maria Șerbănoiu (sediu)

Ora 19.00 – peste 7 ani

 

ACTORIE cu Andreea Corneanu (sediu)

Ora 16.30 – 4-6 ani

Ora 17.30 – 7-14 ani

Ora 18.30 – 6-8 ani (avansați)

Ora 19.30 – 9-15 ani (avansați)

 

BUNE MANIERE cu Adina Iacob (sediu)

Ora 17.00 – sub 7 ani

 

COMUNICARE cu Adina Iacob

Ora 18.00 – 6-9 ani (sediu)

Ora 19.00 – 9-12 ani (online)

 

MINIMESTERI ASTRONOMI cu Adina Soare (online)

Ora 17.00 – peste 6 ani

 

DESIGN cu Livia Rus (online)

Ora 18.30 – 7-14 ani

 

 

 

JOI

STREET DANCE cu Ionuț Picincu (sediu)

Ora 17.00 – 5-7 ani

Ora 18.00 – peste 7 ani

 

BALET cu Elena Chiriță (sediu)

Ora 17.30 – 5-7 ani

Ora 18.30 – 7-10 ani

 

JOCURI SI DEZVOLTARE PERSONALA cu Iris Pencu (sediu)

Ora 17.30 – peste 6 ani

 

CERAMICA cu Cristina Anculete (sediu)

Ora 18.00 – peste 5 ani

 

 

 

 

 

VINERI

ACTORIE cu Otilia Panainte (sediu)

Ora 17.30 – 7 – 11 ani

Ora 18.30 – 12 – 14 ani

 

 

 

 

SÂMBĂTĂ

 

SCENOGRAFIE/GANDIRE SI PRACTICA CREATIVA cu Bogdana Pascal (online)

Ora 9.30 – peste 7 ani

 

ACTORIE cu Ioana Rufu (sediu)

Ora 09.30 – 4 ani

Ora 10.30 – 5 ani

Ora 11.30 – 5 – 6 ani

Ora 12.30 – 6 – 7 ani

Ora 13.30 – 6 – 7 ani

Ora 14.30 – 7 – 9 ani

Ora 15.30 – 8 – 11 ani

Ora 16.30 – 11 – 14 ani

 

MUZICA PRIN JOCURI cu Angelica Baciu (sediu)

Ora 11.30 – peste 5 ani

 

MAXI COR (GIMNAZIU) cu Angelica Baciu (sediu)

Ora 12.30 – peste 10 ani

 

LABORATORUL DE PAPUSI cu Diana Danila (sediu)

Ora 11.00 – peste 6 ani

 

ORATORIE cu Nae si Teo Șovăială (online)

Ora 10.00 – 5-7 ani

Ora 11.00 – 8-10 ani

 

FILOSOFIE / GANDIRE POZITIVA cu Mădălin Guruianu (online)

Ora 10.00 – 7-9 ani

 

DEBATE cu Mădălin Guruianu

Ora 11.00 – 10-12 ani  (online)

Ora 12.00 – 12-15 ani (sediu)

Ora 14.00 – 10-14 ani  (online)

 

CLUB DE LECTURA, DEZBATERE SI CREATIE cu Ciprian Nedelcu (Sediu)

Ora 11.00 – 6 – 11 ani

Atelierul se desfasoara in perioada 15.01.2022 – 19.03.2022.

 

 

 

 

 

Educația, alături de cultură, desigur, reprezintă, în contextul actual, aliați de nădejde în dorința de a reveni la firescul pe care îl merită copiii noștri. Odată cu reînceperea școlii, îi așteptăm pe Micii Artiști în sala de curs, atât la sediu, cât și online, să-și revadă profesorii și colegii și să pornească într-o nouă călătorie magică. Respectăm cu strictețe normele sanitare în vigoare și îi asigurăm pe părinți că securitatea și bunăstarea emoțională a cursanților sunt pe primul loc în lista noastră de priorități. La sediu se vor desfășura doar atelierele care presupun activitate fizică, în cele mai mari săli de curs, respectând distanțarea spațială și cu intervale orare diferite, iar cele care presupun efort intelectual se vor relua în mediul virtual, după modelul care s-a dovedit a fi de mare succes în timpul stării de urgență, când au funcționat fără întrerupere. În plus, așa cum v-am obișnuit deja de 5 ani, de când desfășurăm acest program la Opera Comică pentru Copii, venim cu propuneri de ateliere noi, care țin cont de cererile copiilor și ale părinților. Surpriza acestui an școlar o constituie Atelierul de Filosofie pentru Copii.” 

Felicia Filip, managerul Operei Comice pentru Copii

 

 

 

REGULAMENT GENERAL

privind organizarea şi desfăşurarea programului Atelierele „Micul Artist”

 

Capitolul I

Cadrul general

 

Art.1. (1) Prezentul regulament cuprinde cadrul de organizare şi desfăşurare al proiectului Atelierele „Micul Artist”, susținut de Opera Comică pentru Copii, destinat copiilor, până la vârsta de 18 ani şi are ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor şi talentelor copiilor.

(2) Programul îşi propune să valorifice, în spiritul principiului egalităţii de şanse, talentele artistice ale copiilor, oferindu-le acestora şansa de afirmare profesională, prin valorificarea calităţilor proprii.

 

Art. 2. (1) Programul stimulează copii cu vârsta până la 18 ani, din Bucureşti, denumiţi în continuare beneficiari, prin intermediul educaţiei non-formale cu scopul dezvoltării pasiunii pentru cunoaştere şi valorificării creativităţii.

(2)Proiectul constă în organizarea de cursuri susţinute de specialiști cu experienţă în domeniul respectiv. Fiecare curs va purta numele de atelier.

 

Art. 3. (1) Proiectul presupune următoarele etape:

A. Înscrierea copiilor prin completarea formularului cu ocazia preselecției.

B. Selecţia copiilor pentru fiecare atelier

C. Pregătirea şi instruirea beneficiarilor în domeniile de activitate vizate de proiect.

 

Capitolul II

Criterii de eligibilitate şi selecţia candidaţilor

Art. 4. Criterii de eligibilitate pentru candidaţi

(1) Vârsta să nu depășească 18 ani până la data aplicării

(2) Manifestarea interesului pentru activităţile proiectului

(3) Completarea formularului de înscriere cu ocazia preselecției.

 

Art. 5   Selecţia candidaţilor

Se va realiza urmărind principiile:

Respectarea cumulativă a tuturor criteriilor de eligibilitate

Egalitatea de şanse şi de gen

Meritocraţie

Inclinaţie către activităţile specifice atelierului respectiv, care să reiasă din completarea formularului de înscriere la preselecție.

 

Capitolul III

Desfăşurarea programului

Art. 6.  În urma selecţiei candidaţilor, promotorul de program – Opera Comică pentru Copii – va întocmi lista cu beneficiarii pe care îi va contacta în vederea anunţării rezultatului.

Art. 7  Promotorul va organiza cursuri/ateliere în toate ariile de preocupare ale proiectului pe perioada 2021-2022.

Art. 8  Opera Comica pentru Copii îşi rezervă dreptul de a selecta copiii, pentru a participa la spectacole din stagiunile instituţiei, cu acordul scris al părinţilor.

Art. 9  Promotorul, împreună cu specialiștii din cadrul fiecărui atelier, va împărţi beneficiarii în mai multe grupe de lucru, în funcţie de vârstă, dacă este cazul.

 

Capitolul V

Comisia de selecţie

Art 10. Comisia de selecţie a candidaţilor este alcătuită de o echipă de specialiști, desemnată de Promotor.

 

Capitolul VI

Dispoziţii finale

Art.11

  • Fiecare beneficiar trebuie să prezinte Promotorului o adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie prin care să ateste că este apt pentru a se implica în activităţile programului
  • Beneficiarii minori trebuie să prezinte Promotorului o declaraţie pe proprie răspundere din partea tutorelui prin care acesta îşi exprimă acordul cu privire la implicarea în activităţile programului
  • Fiecare Atelier va avea 15 de întâlniri, astfel încât plata totală va fi de 400 de lei. Plata se efectuează la sediu sau în cont, înainte sau imediat după prima oră de curs,  până cel mai târziu la data de 20 februarie 2022. Neachitarea  taxei până la 20 februarie 2022, conduce automat la excluderea copilului de la atelierul respectiv. Taxa nu este returnabilă.
  • Prin prezența în cadrul activităților organizate de Opera Comică pentru Copii, persoanele din public își dau acordul pentru apariția în fotografiile și înregistrările realizate în cadrul evenimentului și folosirea ulterioară a acestora de către organizator.
  • Fiecare specialist din cadrul Atelierelor „Micul Artist” are întocmit un regulament specific, care va fi adus la cunostinţă beneficiarului și tutorelui beneficiarului, la începutul atelierelor.

 

REGULAMENT pentru Atelierele ”Micul Artist” desfășurate la sediul OCC în 2021-2022

Prezentul regulament se aplică tuturor celor care doresc să participe la „Atelierele Micul Artist de la sediul OCC” și să se implice în activitățile organizate în spațiile destinate acestora.

Prin accesarea acestui obiectiv, utilizatorul acceptă toate prevederile prezentului regulament. Organizatorul nu se face responsabil de nicio consecință rezultată în urma nerespectării clauzelor cuprinse mai jos.

Este interzisă distrugerea obiectelor la „Atelierele Micul Artist de la sediul OCC”. În cazul în care se produce distrugerea unui astfel de obiect, părintele / tutorele își asumă responsabilitatea achitării contravalorii pagubelor.

Accesul cu animalele de companie este strict interzis. De asemenea, este interzis accesul cu băuturi sau mâncare.

Coordonatorul fiecărui atelier vă stă la dispoziție pentru a vă explica modalitățile de lucru și pentru a îndruma copiii în realizarea obiectelor. Profesorul poate decide, in urma unei evaluari, sa va retrageti copilul de la atelierul respective dupa primul trimestru.

De asemenea, aveti obligatia sa informati profesorul/coordonatorul atelierului inaintea orei de curs despre eventualele probleme de sanatate ale cursantului prin intermediul grupului de whatsapp. Daca un cursant are mai mult de 3 (trei) absente consecutive nemotivate atunci va fi eliminat de la curs. Inainte de inceperea atelierelor, parintele/tutorele va completa o declaratie pe propria raspundere ca va incredinta cursantul coordonatorului pe intreaga perioada a desfasurarii orelor de curs.

Taxa nu este returnabila.

Nu se permit jocuri ce pot pune în pericol integritatea fizică sau psihică a copilului. Participanții vor manifesta un comportament decent, care să nu deranjeze alte persoane. Pentru a ne bucura cu toții de spațiul de lucru, vă rugăm să păstrați curățenia.

 

Măsuri Specifice Sars-Cov-2 

Este obligatorie purtarea măștii de protecție de către participanți (+5ani). Părinții / tutorii / însoțitorii au obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile de așteptare și pe toată durata vizitei la OCC. Chiar dacă ai mască pe față, noi vom ști când te bucuri, căci zâmbetul se citește în ochi.

Măsurăm temperatura la intrare. Conform reglementărilor în vigoare, suntem obligați să îți luăm temperatura la intrare, iar în cazul în care depășește 37,3 grade, nu îți putem acorda accesul, dar te așteptăm data viitoare.

Păstrează distanța. Ne vom putea juca din nou împreună în curând, dar acum păstrăm cu toții distanța de 1,5 m între noi.

Spală-te des pe mâini. Ai grijă ca mânuțele tale să fie în permanență curate, astfel vei ține la distanță microbii.

Strănută și tușește la cot. Dacă îți vine să strănuți, acoperă-ți nasul și gura cu interiorul cotului.

Accesul la Atelier. Accesul se face pe la poarta de intrare a OCC și se  merge direct spre corpul de clădire destinat Atelierelor Micul Artist, păstrand distanța față de alte persoane atât în curte cât și pe scările de acces spre ateliere. Copiii se predau profesorului/coordonatorului atelierelor in zona delimitata cu stalpi alb cu rosu (nu se trece de acea zona) si se preiau de la profesor/coordonatorul atelierelor la finalul cursului, accesul parintilor in cladire fiind strict interzis.

Dacă ați intrat în contact cu cineva care s-a dovedit a fi infectat cu virusul SARS-CoV-2, trebuie să ne anunțați imediat. Veți reveni la Ateliere, doar dacă aveți rezultatul negativ la test.

Respectă indicațiile personalului OCC. Te rugăm să respecți pe parcursul vizitei la noi indicațiile personalului OCC.

Te rugăm să respecți acest regulament, plus regulile de distanțare și a celor sanitare impuse de legile în vigoare.

Prin prezența în cadrul activităților organizate de Opera Comică pentru Copii, persoanele din public își dau acordul pentru apariția în fotografiile și înregistrările realizate în cadrul evenimentului și folosirea ulterioară a acestora de către organizator.

Prezentul Regulament este afișat pe pagina de internet www.operacomica.ro și este aprobat prin decizie la nivelul conducerii OCC. Prezența la Atelierele Micul Artist de la OCC are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului Regulament.

 

 

ATELIERELE ”MICUL ARTIST” 2021 – 2022 – DESCRIERI

 

 

 

NOU: TEATRU – EURITMIE cu Vera Stoian

Ştiţi care este cea mai bună metodă de învăţare? Joaca! Prin acest opţional ne-am propus să creem povești muzicale, jucându-ne împreună cu cei mai buni actori din lume – copiii. Vom începe cu exerciţii şi jocuri de dezvoltare a simţului muzical, a vitezei fizice de reacţie, de răspuns la stimulii auditivi şi de coordonare a corpului. În partea a doua a cursului ne vom destinde cu poveşti, jocuri şi exerciţii de euritmie. Euritmia este o metodă pedagogică folosită în dezvoltarea copilului per întreg, cu scopul de a stimula capacităţile expresive ale copiilor prin mişcare şi muzică. Prin intermediul exerciţiilor de “substanţă spaţială”, vom vedea cum se mişcă trupul când trece prin miere, prin apă, prin lapte, prin nori etc. Astfel, cu ajutorul poveştilor muzicale cei mici vor învăţa cum să redea non-verbal, prin intermediul mişcărilor şi gesturilor un personaj, o situaţie sau o stare emoţională. Aici ne vom juca foarte mult cu expresivitatea corpului şi vom transforma în prinţi şi prinţese, cai şi urşi, arici şi vulturi şi multe altele. Vom ţopăi pe ritmul „bulinelor muzicale” (pentru a ne exersa ritmicitatea), vom zbura cu „dansul fluturilor” (pentru a ne dezvolta percepţia spaţială) şi ne vom linişti cu „încolţirea bulbului de ghiocel” şi altele. Muzica nu se va auzi doar de la boxe, ci și de la mânuțele, picioarele și propriile burtici (exerciții de body percution)! Dar să nu credeți că vorbirea sau expresivitatea vocală vor fi neglijate ! Vom deveni expresivi ca o băbuță cu vocea scârțâită, ca balaurii cu vocile tunătoare, blânzi precum Zâna-Bună, bâlbâiți ca niște șoricei fricoși sau cutezători precum Harap Alb.

 

 

CLUB DE LECTURĂ, DEZBATERE ȘI CREAȚIE ”VILEKULLA”, cu Ciprian Nedelcu

Citim, analizăm, dezbatem și ne jucăm în lumea poveștilor într-un spațiu special amenajat pentru lectură de Ambasada Suediei la Opera Comică pentru Copii. Pentru fiecare volum prezentat în cadrul clubului vor fi abordate următoarele teme generale de discutie: prezentarea autorului și a contextului în care a trăit, însoțit de imagini video, discuții cu autorii, cu editorii sau cu traducătorii, prezentarea cărții și a personajelor principale, includerea lor în contextul istoric și/ sau social din care fac parte, noțiuni generale despre tehnica în care a fost scrisă cartea. Cărțile ce vor fi parcurse până la sfârșitul acestui an și temele specifice pentru fiecare volum în parte sunt: PIPPI ȘOSEȚICA de Astrid Lindgren editura Arthur – teme specifice de discuție: valoarea prieteniei, importanța imaginației, cum ar trebui să arate școala ideală; FETIȚA CARE VOIA SĂ SALVEZE CĂRȚILE de Klaus Hagerup editura Univers Enciclopedic, teme specifice de discuție: pseudonimul, importanța cărților în viața noastră, schimbarea finalului pentru cărțile pe care le citim, filmele pe care le vedem, întâmplările pe care le trăim, prietenii din cărți; MITOLOGIA NORDICĂ de Neil Gaiman, editura Arthur, teme specifice de discuție:mitologia, personaje mitologice din literatura europeană și românească, vizionarea filmului de scurt metraj ULTIMUL TROL; COMETĂ ÎN MOMILANDIA de Tove Jansson editura Arthur, teme specifice de discuție: banda desenata, personajul Moomin și istoria lui finlandeză și europeană,crearea unei benzi desenate cu un personaj ce ar putea trăi în Momilandia.

 

 

MUZICĂ PRIN JOCURI cu Angelica Baciu

În cadrul Atelierului de MUZICĂ PRIN JOCURI vom descoperi sunetul și vom realiza diferite experimente pentru a înțelege cum se produce, cum se propagă și cum se amplifică acesta; ne vom juca cu durate de sunete și vom crea ritmuri; vom face cunoștință cu Domnul Portativ și stimabila doamnă Cheia Sol; ne vom împrieteni cu șăgalnicele note muzicale; vom identifica și vom exersa diferite intensități ale sunetelor; vom descoperi diversitatea timbrală a instrumentelor muzicale și a vocilor umane; vom intra în Capsula Timpului pentru a călători în lumea marilor compozitori și a creațiilor acestora

 

 

DESIGN cu Livia Rus

Vom vorbi despre proiectare, istorie și inovație în domeniile variate ale designului. Copiii vor cerceta și desena obiecte mari și mici, spații sau elemente de grafic design, în funcție de lecție. Atelierele vor avea o parte de expunere interactivă și o parte practică de desenDesignul, ca activitate de proiectare realizată de om cu propriile mâini/ cu unelte/ mașini industriale/ sau programe computerizate, este peste tot în jurul nostru. Stă cuminte în obiectele, spațiile interioare și exterioare pe care le folosim, în informațiile tipărite sau interactive pe care le vedem, în modul prin care se prezintă public companiile sau produsele lor și în multe altele lucruri. Copiii vor învăța, prin aceste ateliere, să privească cu mai multă atenție și să înțeleagă mai bine ce e în jurul lor.

 

 

BABY BALET SAU INITIERE BALET cu Consuella Crăciun 

Baletul este o activitate fizică ce necesită capacități excepționale de coordonare a diferitelor părți ale corpului, abilități ce se deprind și se dezvoltă de la o vârstă fragedă. De aceea primii pași la cursurile de balet încep în jurul vârstei de 3-5 ani, cu lecțiile de baby-balet. In cadrul acestor cursuri inițierea celor mici se face prin educarea lor în tainele baletului. Prin diverse jocuri și exerciții, dar și exerciții de streching la sol, micii balerini și balerine vor începe să își cunoască propriul corp, să învețe pozițiile de bază din balet, cum ar fi pozițiile 1 si 2, plie și relevé vor fi introduse incepand cu acest nivel. Initierea in tainele baletului deschide o serie de orizonturi noi pentru copii, starneste apetitul pentru cunoastere si contribuie la o tinuta corecta, eleganta, dezvoltare armonioasă a corpului si dobandirea notiunilor de muzicalitate si ritm.

 

 

JOCURI ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ cu Iris Pencu

Obiectivele Atelierului de Jocuri și Dezvoltare Personală: intelegerea proceselor psihice (memorie, gândire, atenție, motivație) si metode prin care le putem controla / îmbunătăți; identificarea corecta și controlul emoțiilor – intelegerea conceptelor de temperament si personalitate; introducerea unor tehnici de comunicare verbala și non verbală;  identificarea aptitudinilor proprii; dezvoltarea unor noi aptitudini; exersarea conduitelor sociale / bunele maniere; dezvoltarea capacităților de relaționare și cooperare în grup. Pe parcursul Atelierului de Dezvoltare Personală vor fi folosite maxim 30% explicații teoretice de bază pentru fiecare concept nou învățat și 70% jocuri pentru fundamentarea noilor noțiuni și exersarea lor.

 

 

GÂNDIRE POZITIVĂ cu Mădălin Guruianu

După succesele avute cu zecile de participanți de la atelierele de dezbateri și de filosofie, Mădălin Guruianu propune un nou atelier interactiv pentru copii în care vor fi stimulate gândirea pozitivă și optimismul, pe lângă gândirea critică. Prin jocuri de rol, întrebări stimulative și discuții interesante, vom ajunge împreună la soluții care ne vor ajuta pe tot parcursul vieții, vom ajunge să știm cum să evităm situațiile stresante, vom deveni mai conștienți de capacitățile noastre și vom găsi căi mai rapide și mai eficiente de rezolvare a situațiilor din jur.

 

 

 

DANS MODERN cu Maria Șerbănoiu

Dansul modern se definește prin mișcări naturale și necondiționate, spiritualitate, diferențe de ritm, direcție si stări. Poate fi îmbinat cu multe alte stiluri de dans precum cel: clasic, contemporan, steet dance și sportiv, iar mișcările se îmbină armonios, dezvoltând astfel spectacolul de emoții și sentimente pe care copii îl pot transmite. Spre deosebire de dansul contemporan fondatorii dansului modern s-au bazat pe dezvoltarea unei filosofii de dans, au renunțat la teatralitate și armonie preferând sa îmbrățișeze stilul abstract unde mișcările rigide și greoaie au devenit manifestări artistice de eliberare a spiritului artistic. La acest atelier, copii pot folosi imaginația, creativitatea și își pot exprima sentimentele și trăirile prin dans, învață despre fluiditatea mișcării, libertatea de exprimare a corpului dar și înțelegerea acestora.

 

 

ACTORIE cu Otilia Panainte

Ne propunem un curs de actorie care urmărește dezvoltarea următoarelor componente: Activarea celor 5 simțuri prin exercitii de mindfulness; Stimularea memoriei, atenției, concentrării; Dezvoltarea vorbirii – dicție; Educarea abilitățior de mișcare, coordonare, spațialiate și rezistență fizică; Creșterea spiritului de echipă, a sentimentului de apartenență la grup și responsabilitate în cadrul grupului; Capacitatea de a crea și menține relații umane consistente; Cultivarea creativității și unicității personale a fiecărui participant la curs.

 

 

FILOSOFIE pentru Copii (P4C), cu Mădălin Guruianu

Cuvântul „filosofie” provine din greacă, însemnând „iubire de înțelepciune”. Deși este una dintre cele mai vechi discipline academice, în mod tradițional, filosofia nu a fost considerată potrivită pentru copii. Cu toate acestea, în multe privințe, tinerii sunt filosofi naturali, ei sunt curioși cu privire la problemele filosofice: De ce să fiu corect? Ce îl face pe cineva prieten? De ce sunt în viață? Poveștile sunt reale? Expunerea la sesiuni de filosofie structurată încurajează tinerii să exploreze marile întrebări care contează și susține dezvoltarea abilităților puternice de gândire critică și creativă. Filosofia este cea mai veche și eficientă disciplină pentru a învăța să gândească în mod independent, ajutând elevii să își exprime mai bine propriile perspective, să pună la îndoială și să își clarifice propriile idei, le sporește competența elevilor în raționament și logică, crește încrederea și capacitatea tinerilor de a examina problemele noi în mod critic și imaginar și aprofundează abilitățile de ascultare și empatie. Potrivit fondatorului filosofiei pentru copii Matthew Lipman (1922-2010), copiii “capătă deprinderea de a-şi solicita unii altora argumente şi opinii, de a se asculta cu atenţie unii pe ceilalţi, de a construi pornind de la ideile celorlalţi”. Prin intermediul cursului se urmărește creșterea gradului de responsabilizare, de rezonabilitate, de inovație, de toleranță, de gândire critică și mai ales de entuziasm intelectual. Mai mult, în cadrul atelierului elevii vor lucra împreună pentru a răspunde la întrebări și a învăța importanța cercetării filosofice atât individual, cât și în cadrul unui grup stimulativ. Nu ne vom rezuma doar la un schimb de opinii, ci la găsirea celor mai valide răspunsuri la subiectele apărute, prin dialog constructiv și argumentare logică, pornind de la baza că nu există răspunsuri corecte sau eronate, ci că unele pot fi mai solid argumentate decât altele.

 

 

SAH

Atelierul de Sah pentru copii ii introduce pe micuti in tainele jocului de sah. O minte limpede si mai organizata, plus atentia la detalii si calculul cu anticipatie sunt avantajele principale ale practicarii acestui sport al mintii.

 

 

CERAMICĂ cu Cristina Anculete

În fiecare sâmbătă, cei mici vor învăța prin tehnici de modelare stravechi să-și realizeze și să-ți decoreze singuri obiecte utile de ceramică. Ne vom familiariza cu ustensilele și vom învăța termeni noi, iar la finalul atelierului vom sărbători lucrările noastre printr-o ardere speciala folosită din secolul al XVI în Japonia. Vârsta minimă pentru participarea la curs este de 5 ani. Va asteptam, asadar, cu mic cu mare sa invatati tainele ceramicii.

Cei mici vor putea ridica la inceputul atelierului, de la poarta OCC cele 5 kg de material special de lucru aferent primei etape. Putem recomanda, dupa caz, instrumente folositoare celor mici.

 

 

BALET cu Elena Chiriță 

Dansul este limbajul ascuns al sufletului.” Martha Graham

Baletul este o formă de dezvoltare personală prin îmbinarea artei cu mișcarea și inteligența emoțională. Acesta dezvoltă corpul copilul într-un mod armonios, îi dezvoltă capacitatea de gestionare a emoțiilor și îl ajută să le exprime prin mișcare. În plus, conform studiilor de specialitate, copiii care ascultă muzică clasică în primii ani de viață au parte de o serie de beneficii precum creșterea puterii de concentrare și a capacității de memorare. De asemenea, copiii vor primi pe parcursul fiecărei ore câte o informație esențială din istoria baletului, dobândind astfel o educație culturală de bază și înțelegând întregul fenomen al baletului clasic, neoclasic și contemporan.

 

 

MAXI COR – GIMNAZIU cu Angelica Baciu

Cântând împreună, copiii se dezvoltă într-un mediu care încurajează încrederea, sensibilitatea, respectul, spiritul de echipă. La Atelierul de Cor, artiştii în devenire vor învăța cântece specifice vârstei lor. Prin joacă și veselie, în grup și în echipe, vor conștientiza modul corect de emitere a sunetelor muzicale, pronunția corectă, își vor dezvolta auzul muzical. Nu vor lipsi jocurile muzicale și surprizele.

 

 

COMUNICARE cu Adina Iacob

Anul acesta, conținutul Atelierului de Comunicare este adaptat pentru desfășurarea exclusiv online, iar prima schimbare este categoria de vârstă căruia i se adresează atelierul. Ținând cont de expunerea îndelungată la un ecran, am renunțat momentan la grupa de preșcolari, atelierul adresându-se în anul școlar 2020-2021 doar elevilor cu vârste cuprinse între 8-12 ani. Cerințele tehnice pentru buna desfășurare a cursului sunt un dispozitiv cu ecran, conectat la internet, un cont Zoom funcțional și, ideal, dar nu obligatoriu, o pereche de căști, pentru a asigura deconectarea mai bună de mediul înconjurător. De asemenea, pentru a-și însuși cunoștințele încă din timpul orei, e bine ca participanții să aibă la îndemână un caiet și un instrument de scris. Este necesar ca participanții să știe să scrie și să citească, întrucât vor exista materiale auxiliare, transmise în scris, și teme pentru acasă. Iată ce subiecte vom aborda în cele 30 de întâlniri din cadrul Atelierului de Comunicare: – emoțiile (ce sunt, cum le identificăm și ce învățăm de la ele) – comunicarea cu noi înșine (cum să cultivăm o relație sănătoasă cu subconștientul) – obiectivele (cum să ni le stabilim astfel încât să ne susțină învățarea) – comunicarea interpersonală (cum construim relații cu cei din jur) – limbajul (ce exprimă cuvintele noastre și cum să le folosim conștient) – conduita în societate (cum să comunicăm astfel încât să devenim un exemplu de urmat) Fiecărui subiect îi vor fi alocate cinci întâlniri, dintre care patru de lucru și una de sinteză, astfel încât la finalul anului școlar, cursanții să aibă un dosar cu fișe de lucru pe care să le poată consulta oricând. Coordonatoarea acestui atelier, Adina Iacob, este licențiată în științele comunicării, cu un master în comportament organizațional și atestat de formator. De asemenea, are experiență de peste un deceniu în comunicare și relații publice, dintre care ultimii șapte ani au fost petrecuți în mijlocul copiilor. Din 2014 face parte din echipa de comunicare a Operei Comice pentru Copii, în cadrul căreia coordonează deplasările instituției și interacționează săptămânal cu publicul, ca ghid al tururilor „În spatele cortinei”, partener de joacă în programul „Pașaportul de vacanță” și supraveghetor în sesiunile de „Escape room”.

 

 

 

MINIMEȘTERI ASTRONOMI cu Adina Soare

Miniastronomii își unesc forțele cu micii meșteri de la lucru manual. Devenim gașcă de minimeșteri astronomi. Descoperim Luna, Sistemul Solar și stelele prin joacă, prin lucruri construite chiar de noi. Abilități dobândite: creativitate, îndemânare, răbdare, dezvoltarea motricității. Îmbinăm ore de teorie și de practică (observarea cerului de noapte cu ochiul liber și prin telescop), iar la finalul cursului fiecare participant va primi ”diploma de minimeșter astronom” și va avea o mapă ce conține caiet de lucru în timpul liber, cartonașe / puzzle despre sistemul solar și un sistem solar în miniatură. Totul meșterit manual de fiecare copil în parte. Abilitați dobândite: îndemânare, precizie, creativitate, dezvoltarea mușchilor și mișcărilor fine ale mâinilor. Metode folosite: cusut, împletit, crosetat, origami, quilling, papier mâché. Materiale folosite: hârtie, cartoane colorate, calc, sfoara și ața colorata, croșeta, ac de cusut din plastic, foarfece, aracet, scoici dublu adeziv, rigla, raportor, creion, radiera, creioane colorate, acuarele, acrilice, bete din lemn, cârlige mici din lemn, tuș rezistent la apa.

 

 

ZUMBA cu Consuella Crăciun

Coregrafia Zumba încorporează mișcări de hip-hop, samba, salsa, merengue, reggaeton, mambo, arte marțiale.

Muzica este principalul element care conferă originalitate, energie și bună dispoziție, cel prin prisma căruia este posibilă o diferențiere a ceea ce înseamnă Zumba între alte antrenamente de aerobic.
Exercițiile Zumba includ atât melodii cu ritmuri lente sau ritmate, cât și piese potrivite unui antrenament de rezistență.

Dupa succesul pe care l-a cunoscut în SUA, zumba s-a răspândit cu rapiditate în întreaga lume.
Mișcările zumba solicită și pun în mișcare toate grupele de mușchi, modelând și tonificând corpul. În același timp, acestea acționeză precum exercițiile cardio, solicitându-ți inima și îmbunătățindu-ți sistemul cardiovascular. Așadar, în timpul unei ședințe se poate ajunge la arderea între 700 și 1000 de calorii, ceea ce face din zumba un program recomandat celor care vor să scape sănătos și eficient de kilogramele în plus.

 

 

SCRIERE CREATIVĂ, POVEȘTI ȘI EMOȚII cu Ioana Marinescu

Am pornit acest curs ca un atelier de scriere creativă. Pe parcursul semestrului, mi-am dat seama că, timp de patru ore la școală și alte câteva acasă sau la after-school, copiii stau cuminți în bancă, scriu și  ascultă reguli. În acest mod, le este greu să se deschidă, să comunice și să își exerseze creativitatea. Astfel, treptat și ghidată de nevoile copiilor, am reconstruit atelierul într-unul de creativitate, povești și emoții.

Creăm povești. Învățăm despre etapele de scriere a unei povești, tipuri de poveste, începuturi surpinzătoare și finaluri cu suspans.

 

 

LABORATORUL DE PĂPUȘI cu Diana Dănilă 

Câțiva mililitri de imaginație, un strop de curaj, trei lingurițe de voie bună și două mâini curioase sunt ingredientele de care avem nevoie la Laboratorul de Păpuși – unde oricine și orice prinde viață! Păpuși din Hârtie, Teatru de Umbre, Păpuși din Șosete, Mini-Teatru sunt câteva dintre minunățiile pe care le vom explora în fiecare săptămână. Veniți, așadar cu mic sau mai mare, să ne facem de cap în Laboratorul de Păpuși!

Pe durata Laboratorul de Păpuși, din cadrul Atelierelor Micul Artist, organizate de Opera Comică pentru Copii, participanții vor avea ocazia să cunoască diverse tipuri de teatru de păpuși. La finalul Atelierului, vom prezenta celor interesați un Mini Puppet Slam – un spectacol în care vom prezenta modalitățile prin care copiii aleg să se exprime.

 

 

DANSURI POPULARE cu Mihai Pricope

Daca ne gandim la un dans popular romanesc, se intelege ca nu poate fi vorba despre un dans oarecare, comun si banal. Asa cum fiecare regiune se bucura de specificul ei, la fel si dansurile sunt strans legate de cultura si obiceiurile locale. Fiecare zona pastreaza traditia propriei muzici, a propriului mod de a se misca si sarbatori sau a se manifesta. Fiecare zona a tarii are o cultura proprie ce se diferentiaza de cultura altor zone, prin caracteristicile specifice jocului traditional romanesc. Dansul popular se poate desfasura individual sau in grup, in cerc sau in linie, in perechi de doi, trei sau mai multi dansatori. Jocurile folclorice, cu toate ca sunt atat de diferite, au in comun muzica si ritmul antrenant, exprimand bucuria si pasiunea pentru distractie a fiecarui mic sau mare dansator.

Invatand dansul popular romanesc, cei mici vor descoperi magia dansului folcloric si a portului national, vor descoperii un mediu plin de muzica si armonie, o lume incarcata de ritualuri, obiceiuri si simboluri traditionale. Apropiindu-i pe cel mici de folclor, il vom incuraja sa patrunda in acest univers, sa il cunoasca si sa il salveze, ce altfel risca sa fie uitat de-a lungul veacurilor.

 

 

STEP cu Vera Stoian

Ne vom dezmorţi picioarele prin exerciţii de încălzire şi conştientizare a genunchilor, gleznelor, vârfurilor şi călcâielor atât de importante în step.

Purcedem apoi la învăţarea noţinilor esenţiale din step: step, shuffle, flapp, toe, hill… apoi compunem cu ei fraze ritmice şi coregrafii. Stepul înseamnă atât dans, cât şi ritm, muzică. Cu timpul, fiecare îşi va compune propria lui melodie cu ajutorul tălpilor neastâmpărate.

Pentru a face mai interesantă şi distractivă învăţarea paşilor de step, îi vom integra în poveşti pe muzică, în care copiii îşi vor imagina cum merge un căpcăun, cum se furişează un şoricel sau cum se unduieşte un şarpe prin tufişuri. Toate acestea luând viaţă cu ajutorul pantofiorilor de step.

 

 

SCENOGRAFIE/ GÂNDIRE ȘI PRACTICĂ CREATIVĂ cu Bogdana Pascal

Atelierul de Scenografie este deschis pentru copiii care studiază sau nu artele, dar sunt pasionaţi şi dornici să-şi antreneze creativitatea într-o atmosferă relaxantă şi distractivă, care implică şi o bună organizare, şi multă răbdare, şi seriozitate. Vă aşteptăm să descoperim împreună cât de greu sau cît de ușor este să creezi, având la îndemână toate mediile de exprimare: texte, imagini, lumina şi umbra, muzica, imaginea video, cu care vom realiza nu doar costume şi decoruri, ci întregul spectacol! Voi veniţi doar cu imaginaţia şi dorinţa de a face minuni împreună, iar la finalul anului vom avea propriul nostru spectacol – un produs original. e.

Bogdana Pascal a absolvit secția Scenografie a Liceului de arte plastice “Nicolae Tonitza” din București, apoi Facultatea de Film din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografie “I.L. Caragiale” – secția Multimedia, și masteratul interdisciplinar “Teoria și practica imaginii” la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii. Lucrează în TVR din 2001, unde a realizat sute de emisiuni și interviuri dedicate dansului și artelor performative.
De peste 10 ani, colaborează ca artist asociat în numeroase proiecte coregrafice internaționale, unde a realizat eseuri video sau instalații foto-video și de obiect, și cu Centrul Național al Dansului din București, încă de la înființarea acestuia în 2004. Cu Opera Comică pentru Copii colaborează din 2015, creând până acum costumele și decorurile spectacolelor “Fetița cu Chibrituri”, “Jack și Vrejul de Fasole”, „Pinocchio” și „Răpirea din serai”, proiecte care i-au adus și distincția „Diploma de excelență” la Gala Operei Comice pentru Copii. Tot aici, susține și atelierul pentru copii „Salonul de scenografie”, un spectacol interactiv ce se desfășoară în Salonul Mozart.

 

 

COR Jr. (grădiniță) cu Elena Iorgulescu

Cântând împreună de la vârste fragede, copiii se dezvoltă într-un mediu care încurajează încrederea, sensibilitatea, respectul, spiritul de echipă. La Atelierul de Cor Junior, micuții artişti vor învăța cântecele specifice vârstei lor. Prin joacă și veselie, în grup și în echipe, vor conștientiza modul corect de emitere a sunetelor muzicale, pronunția corectă, își vor dezvolta auzul muzical. Nu vor lipsi jocurile muzicale și surprizele.

Elena Iorgulescu a absolvit Facultatea de Muzică „Spiru Haret” și Facultatea de Psihologie și Științele Educației, secția Pedagogie pentru Învățământ Primar și Preșcolar . Deține un Master în „Consiliere Școlară” la Universitatea București. A cântat în multe coruri și grupuri vocale profesioniste, printre acestea Corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române, Grupul Vocal Acapella, Corul Național de Cameră Madrigal.

În prezent, Elena Iorgulescu este învățătoare la Școala Gimnazială „Grigorie Ghica Voievod”. A înființat corul ciclului primar, cu care a participat la numeroase concerte și spectacole. Este director artistic al Clubului pentru copii „Sunete Vesele”, unde coordonează cursul de teatru. Este autoarea unei culegeri de serbări scolare și a mai multor piese de teatru inspirate din cultura și civilizația universală.

 

 

COR (clasele I-IV) cu Mădălina Maxim

La acest atelier, copiii vor învăţa să interpreteze vocal cântece aparţinând repertoriului naţional şi internaţional, să interpreteze vocal cântece în diferite aranjamente armonice şi polifonice (unison sau 2-3 voci), să participe la diferite recitaluri, să respecte indicaţiile de interpretare şi gestică dirijorală, să-şi însuşească deprinderile specifice de cânt – ţinută corporală, respiraţie, dicţie, emisie, articulaţie.

Mădălina Maxim este absolventă a Universităţii Naționale de Muzică, Facultatea de Pedagogie Muzicală. În anul 2003, în urma unui concurs organizat de Corul Național de Cameră “Madrigal – Marin Constantin” este angajată în funcţia de corist şi ulterior de artist liric. A acumulat experienţă profesională sub bagheta maestrului Marin Constantin, precum şi a dirijorilor secunzi Emanuel Pecingină şi Anna Ungureanu. Concertează sub bagheta maeştrilor Ion Marin, Voicu Popescu, Cristian Mandeal, Horia Andreescu. Din anul 2005, este profesor titular al catedrei de educaţie muzicală a Colegiului Naţional „Elena Cuza”.

Susţine învăţarea muzicii prin sunete frumoase şi armonioase şi multe, foarte multe zâmbete.

 

 

BALET cu Jaqueline Bratu

La acest atelier, copiii învaţă să se coordoneze, să se respecte şi să colaboreze pe scenă, la fel ca în viaţa de zi cu zi. Și o fac cu bucurie, într-un spirit de prietenie şi respect reciproc. Coregrafia modelează trupuri, minţi şi suflete.

Cu o experienţă de peste 35 ani în arta baletului, Jaqueline Bratu dezvoltă copiilor, prin metode şi mijloace moderne, o postură corectă şi elegantă, flexibilitate, forţă, putere, echilibru, coordonare, ajutându-i astfel, să devină profesioniști desăvârşiți în această artă. Pe lângă dezvoltarea motricităţii, în cadrul orelor de balet, coregrafa pune în valoare abilităţile de ascultare, concentrare, luare şi asumare de decizii ale copilului tău, îl învaţă să împartă cu ceilalţi, să lucreze în echipă, să coopereze, să deţină aptitudini de lider. O atenţie sporită se acordă şi părţii emoţionale a celui mic, îndreptându-l spre frumos, prin ariile muzicale ascultate, şi mai cu seamă oferindu-i încredere în forţele proprii.

 

 

BALET cu Theodora Munteanu

Atelierul de Balet este un mediu deschis, în care copii își pot dezvolta creativitatea. Baletul este o ocazie excelentă pentru a dobândi flexibilitate, grație si o dezvoltare armonioasă a musculaturii, alături de învățarea noțiunilor de mișcare, muzicalitate și ritm. Vom învăța despre lucrul în echipă, dansurile de ansamblu fiind potrivite în acest sens, astfel copiii devin competitivi și ambițiosi, deoarece baletul se bazează pe tehnici clare și exacte, lucruri care pot fi atinse doar prin repetiție și perseverență. Fie că este o activitate de scurtă durată, sau de ce nu, descoperirea unui talent spre o viitoare carieră, baletul completează foarte bine dezvoltarea personală.

Theodora Munteanu este balerină a Operei Comice pentru Copii. Primul contact cu lumea dansului a fost la o vârstă fragedă, când orice era o joacă de copil. Avansând în această lume, a absolvit Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” și, ulterior, a aprofundat arta dansului la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale”, Arta spectacolului – Coregrafie. Încă din timpul liceului, a început colaborarea cu Opera Comică pentru Copii, care s-a dovedit a fi locul în care a învățat cu adevărat despre scenă, despre crearea de spectacole, despre importanța colaborării și a comunicării între toate motoarele acestui teatru, atât de necesar publicului tânăr.

 

 

ACTORIE cu Andreea Corneanu și Ioana Rufu

Arta teatrală este cea mai complexă dintre arte, în care libertatea este deplină iar limitele sunt puse doar de propria imaginație. Cu ajutorul teatrului, putem experimenta situații la care nici nu visăm sau, din contră, situații care ne vor fi foarte utile în viața de zi cu zi.

Atelierul de Actorie are ca scop descoperirea unor calitați socio-sensitive și dezvoltarea spiritului de observație, a atenției, a creativității, a lucrului în echipă, a imaginației active. Prin teatru se urmărește insuflarea respectului și a plăcerii pentru eforturile depuse de copii, cât și pentru munca celor din jur.

Lucrul în echipă este un element fără de care teatrul nu poate exista, deoarece teatrul este o artă socială care s-a dezvoltat o dată cu societatea. Plăcerea de a lucra în echipă este definitorie pentru buna funcționare a atelierului de teatru.

Andreea Corneanu a dezvoltat încă de mică o pasiune pentru artă. După ce a studiat 8 ani pianul la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”, a decis că îşi doreşte să descopere tainele actoriei la secţia de Arta Actorului din cadrul aceluiaşi liceu. După încheierea celor patru ani de liceu, a urmat aprofundarea studiilor teatrale în cadrul Facultăţii de Arte “Geo Saizescu” şi o frumoasă colaborare cu Teatrul Masca şi Opera Comică pentru Copii. În afară de actorie, Andreea Corneanu şi-a descoperit o nouă pasiune: lucrul cu cei mici. A dorit mult să îi poată învăța pe copii tainele actoriei, așa că a început un Master în Pedagogie Teatrală la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București. Aici a fost trainer de teatru în cadrul programului UNATC Junior şi a colaborat cu multe şcoli pentru a-i ajuta pe cei mici să se dezvolte şi să descopere împreună lumea umitoarea a teatrului.

 

 

STREET DANCE cu Ionuţ Picincu (Hammer)

La acest atelier, copiii învaţă despre muzicalitate, acrobaţii, paşii de bază ai street dance-ului și coordonarea mişcărilor.

Dansator cu 17 ani de experienţă, Ionuț Picincu a participat la mai multe producţii de teatru, videoclipuri, show-uri live şi TV. „Pentru mine, dansul este un mod de viaţă sănătos, educativ şi un stimul prin care poţi să îţi depăşeşti limitele de comunicare. Dacă aş avea şansa să mă nasc pentru a doua oară, aceeaşi cale aş alege-o. Dansul nu înseamnă doar mişcare, ci este un mijloc artistic de exprimare a unui mesaj printr-o succesiune de mişcări ritmice, variate şi expresive ale corpului, executate în ritmul muzicii”.

 

 

ORATORIE cu Nae și Teo Șovăială

La sfârşitul acestui atelier, participanţii vor putea să ţină un discurs în public fără emoţii vizibile, să vorbească clar şi cu dicţie, să varieze tonalitatea, volumul şi intonaţia unui discurs, să poată să proiecteze emoţii în public prin discurs; să transmită mesaje în mod persuasiv prin poveşti.

Nae Șovăială a început retorica şi oratoria în urmă cu 9 ani, când a văzut cum o mână de liceeni a captat o sală întreagă. În 2011, a fost antrenorul echipei de debate a lotului naţional pentru campionatul mondial de argumentare. „Retorica şi oratoria mi-au deschis perspectivele, m-au făcut să am încredere în mine”.

 

 

BENZI DESENATE cu Mihai Grăjdeanu

Pe parcursul atelierelor de benzi desenate online, autorul Mihai Grăjdeanu îi invită pe copii în lumea benzilor desenate! Participanții vor învăța primii pași necesari în realizarea unei pagini de bandă desenată. Vor exersa tehnicile clasice de creare a personajelor și diferitelor tipuri de cadre, cât și noțiuni de bază pentru crearea unei benzi desenate.Personajele și povestea din banda desenată vor fi inventate sau inspirate din spectacolele de la Opera Comica pentru Copii. Prin intermediul atelierului online, copiii vor interactiona cu autorul de benzi desenate Mihai Grajdeanu si vor învăța să realizeze o o pagină de bandă desenată cu câte două sau mai multe cadre, cu unul sau mai multe personaje, respectând un fir epic si dând naștere unei povești cu episoade scurte. Prin joacă și desen, își vor dezvolta imaginația și la finalul fiecarei luni vor deveni creatorii propriilor reviste de benzi desenate.

 

 

DEZBATERI cu Mădălin Guruianu

Dezbaterile academice (debate) sunt una dintre cele mai inovatoare căi de a îi învață pe tineri să gândească liber și să-și susțină opiniile prin argumente. Tinerii cursanți vor practica adesea empatia și vor căpăta abilități sporite de comunicare, ba chiar de persuasiune. Fiind un joc de echipă, debate-ul aduce și avantajul de a învăța cât de important este să te bazezi pe coechipier, să construiești împreună cazuri, să asculți activ argumentele echipei adverse și să răspunzi pe măsură.

 

 

 

Coordonatoare Proiect (Administrare): 

Dana Andronie – 0724.385.343

Laetitia Nicolescu – 0751.092.780