Program
Atelierele „Micul Artist”

PROGRAM 2016/2-017:

Street Dance, două grupe, luni 16.00 și 17.30, Sala Balet

Corul de Copii, luni 18.00, Salon Mozart

Balet, două grupe, marți 17.00 și 18.00, Sala Balet

Balet plus, două grupe, miercuri 17.00 și 18.00, Sala Balet

Fotografie, două grupe, joi 17.15 și 18.30, Sala Atelier

Flamenco, două grupe, joi 18.00 și 19.00, Sala Balet

Oratorie, trei grupe, sâmbăta, 10.00, 11.00 și 12.00, Sala Atelier

Coordonator Proiect: DANA ANDRONIE, 0724.385.343.

REGULAMENT GENERAL

privind organizarea şi desfăşurarea programului

Atelierele „Micul Artist”

 

Capitolul I

Cadrul general

 

Art.1. (1) Prezentul regulament cuprinde cadrul de organizare şi desfăşurare al proiectului Atelierele „Micul Artist”, susținut de Opera Comică pentru Copii, destinat copiilor, până la vârsta de 18 ani şi are ca obiectiv dezvoltarea abilităţilor şi talentelor copiilor.

(2) Programul îşi propune să valorifice, în spiritul principiului egalităţii de şanse, talentele artistice ale copiilor, oferindu-le acestora şansa de afirmare profesională, prin valorificarea calităţilor proprii.

 

Art. 2. (1) Programul stimulează copii cu vârsta până la 18 ani, din Bucureşti, denumiţi în continuare beneficiari, prin intermediul educaţiei non-formale cu scopul dezvoltării pasiunii pentru cunoaştere şi valorificării creativităţii.

(2)Proiectul constă în organizarea de cursuri de balet, de oratorie, de artă fotografică, de street dance şi de muzică corală. Aceste cursuri sunt susţinute de specialiști cu experienţă în domeniul respectiv. Fiecare curs va purta numele de atelier.

 

Art. 3. (1) Proiectul presupune următoarele etape:

A. Înscrierea copiilor prin completarea formularului de înscriere online.

 

B. Selecţia copiilor pentru fiecare atelier

C. Pregătirea şi instruirea beneficiarilor în cele cinci domenii de activitate vizate de proiect:  balet, oratorie, arta fotografică, street dance şi muzică corală

 

Capitolul II

Criterii de eligibilitate şi selecţia candidaţilor

 

Art. 4. Criterii de eligibilitate pentru candidaţi

(1) Vârsta să nu depășească 18 ani până la data aplicării

(2) Manifestarea interesului pentru activităţile proiectului

(3) Completarea formularului de înscriere până la data de 16 septembrie 2016

 

Art. 5   Selecţia candidaţilor

Se va realiza urmărind principiile:

Respectarea cumulativă a tuturor criteriilor de eligibilitate

Egalitatea de şanse şi de gen

Meritocraţie

Inclinaţie către activităţi artistice, care să reiasă din completarea formularului de înscriere

 

Capitolul III

Desfăşurarea programului

 

Art. 6.  În urma selecţiei candidaţilor, promotorul de program – Opera Comică pentru Copii – va întocmi lista cu beneficiarii pe care îi va contacta în vederea anunţării rezultatului până la data de 1 octombrie 2016

Art. 7  Promotorul va organiza cursuri/ateliere în cele cinci arii de preocupare ale proiectului o dată pe săptămână, pe o perioadă de 10 luni, cu excepția vacanțelor școlare, la sediul Operei Comice pentru Copii.

Art. 8  Opera Comica pentru Copii îşi rezervă dreptul de a selecta copiii, pentru a participa la spectacole din stagiunile instituţiei, cu acordul scris al părinţilor

Art. 9  Promotorul, împreună cu specialiștii din cadrul fiecărui atelier, va împărţi beneficiarii în mai multe grupe de lucru, în funcţie de vârstă, dacă este cazul

 

Capitolul V

Comisia de selecţie

 

Art 10. Comisia de selecţie a candidaţilor este alcătuită de o echipă de specialiști, desemnată de Promotor.

 

 

Capitolul VI

Dispoziţii finale

 

Art.11

  • Fiecare beneficiar trebuie să prezinte Promotorului o adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie prin care să ateste că este apt pentru a se implica în activităţile programului
  • Beneficiarii minori trebuie să prezinte Promotorului o declaraţie pe proprie răspundere din partea tutorelui prin care acesta îşi exprimă acordul cu privire la implicarea în activităţile programului
  • Beneficiarul/ tutorele beneficiarului vor achita 5 lei pentru fiecare întâlnire din cadrul atelierului. Plata se efectuează cu anticipație, trimestrial.
  • La finalul proiectului toţi beneficiarii vor primi un document care va atesta absolvirea cursurilor Atelierele „Micul Artist”
  • Fiecare specialist din cadrul Atelierelor „Micul Artist” are întocmit un regulament specific, care va fi adus la cunostinţă beneficiarului și tutorelui beneficiarului, la începutul atelierelor.

 

REGULAMENT ”ATELIERUL DE ORATORIE”

 

Pentru buna desfăşurare a cursurilor, precum şi pentru o experienţă cât mai plăcută, vă rugăm să ţineţi cont de regulile de mai jos:

Pentru a participa la curs, aveţi nevoie de următoarele documente: o adeverinţă medicală care atestă starea optimă de sănătate, o declaraţie a părintelui prin care îşi dă acordul că îşi lasă copilul în grija personalului specializat pe întreaga desfăşurare a cursurilor de oratorie

Accesul părinţilor nu este permis în sală în timpul Atelierului de Oratorie

Conţinutul cursului

La sfârşitul acestui atelier, participanţii vor putea: să ţină un discurs în public fără emoţii vizibile; să vorbească clar şi cu dicţie; să varieze tonalitatea, volumul şi intonaţia unui discurs; să poată să proiecteze emoţii în public prin discurs; să transmită mesaje în mod persuasiv prin poveşti.

Programa de studii se stabileşte de către profesor, în funcţie de pregătirea, vârsta şi abilităţile fiecărei grupe de cursanţi

Orarul

Atelierul de Oratorie se desfăşoară sâmbăta, între orele 10:00 şi 13:30, în Sala Atelier. Orele exacte de studiu sunt stabilite exclusiv de profesor, pentru fiecare grupă în parte

Desfăşurarea cursului

Cursanţii sunt obligaţi să informeze profesorul înaintea orei, despre eventualele probleme de sănătate. Dacă un cursant are mai mult de 3 absenţe nemotivate consecutive, atunci va fi eliminat de la curs

Cursanţii îşi vor pune telefoanele pe modul silenţios în timpul orei de Oratorie

 

 

REGULAMENT ”ATELIERUL DE FOTOGRAFIE”

 

Pentru buna desfăşurare a cursurilor, precum şi pentru o experienţă cât mai plăcută, vă rugăm să ţineţi cont de regulile de mai jos:

Pentru a participa la curs, aveţi nevoie de următoarele documente: o adeverinţă medicală care atestă starea optimă de sănătate, o declaraţie a părintelui prin care îşi dă acordul că îşi lasă copilul în grija personalului specializat pe întreaga desfăşurare a cursurilor de fotografie

Accesul părinţilor nu este permis în sală în timpul Atelierului de Fotografie

Conţinutul cursului

Cursul de fotografie înseamnă joc şi joacă; înseamnă un mod distractiv pentru cursanţi să-şi mărească puterea de concentrare, de atenţie la detaliu; înseamnă experimentarea unei noi abordări a mediului înconjurător; înseamnă dezvoltarea imaginaţiei şi a creativităţii

Cursanţii vor învăţa să folosească aparatul de fotografiat într-un mod corect, îşi vor însuşi noţiunile tehnice necesare

Programa de studii se stabileşte de către profesor, în funcţie de pregătirea, vârsta şi abilităţile cursanţilor

Orarul

Cursurile de fotografie se desfăşoară joi, la ora 17:30, în Sala Atelier.

Desfăşurarea cursului

Fiecare cursant trebuie să fie îmbrăcat cu un tricou/bluză de culoare neagră

Cursanţii sunt obligaţi să informeze profesorul înaintea orei, despre eventualele probleme de sănătate. Dacă un cursant are mai mult de 4 absenţe nemotivate pe toată durata cursului, atunci va fi eliminat de la Atelierul de Fotografie

Cursanţii îşi vor pune telefoanele pe modul silenţios în timpul Atelierului de Fotografie

 

 

REGULAMENT ”ATELIERUL DE BALET”

 

Pentru buna desfăşurare a cursurilor, precum şi pentru o experienţă cât mai plăcută, vă rugăm să ţineţi cont de regulile de mai jos:

Pentru a participa la curs, aveţi nevoie de următoarele documente: o adeverinţă medicală care atestă starea optimă de sănătate pentru depunerea efortului fizic, o declaraţie a părintelui prin care îşi dă acordul că îşi lasă copilul în grija personalului specializat pe întreaga desfăşurare a cursurilor de balet

Accesul cursanţilor în sala de balet se face doar în echipament special de balet (costum alb, dres alb, flexibili albi)

Accesul părinţilor nu este permis în sala de balet în timpul cursurilor

Conţinutul cursului

Obiectivul principal de activitate al cursului de balet îl reprezintă oferirea de cursuri de dans clasic (balet), de nivel introductiv, mediu, avansat. Programa de studii se stabileşte de către profesor, în funcţie de pregătirea, vârsta şi abilităţile fizice ale fiecărei grupe de cursanţi.

Orarul

Cursurile de balet se desfăşoară în zilele de marţi, în Sala de Balet.

Grupa de începători: de la ora 17:00 până la ora 18:00

Grupa de avansaţi: de la ora 18:00 până la ora 19:00

Desfăşurarea cursului

Accesul în sala de dans se face cu 5 minute înainte de începutul cursului. Întârzierea la curs nu este admisă.

Cursanţii sunt obligaţi să informeze profesorul înaintea orei, despre eventualele probleme de sănătate şi să respecte eventuala decizie a acestuia de suspendare temporară sau permanentă a cursurilor şi exerciţiilor

Cursanţii îşi vor pune telefoanele pe modul silenţios în timpul orei de balet

Dacă un cursant are mai mult de 3 absenţe nemotivate consecutive, atunci va fi eliminat de la curs

Baletul impune norme de vestimentaţie foarte stricte. Echipamentul de studiu pentru balet cuprinde un costum de balet, dres şi flexibili (sau poante, în cazul exerciţiilor în poante). Părul se prinde în coc cu agrafe şi plasă pentru păr neagră. În prima lună, se tolererază un echipament mai lejer, dând cursantului timp pentru achiziţionarea celor necesare

 

 

REGULAMENT ”ATELIERUL DE STREET DANCE”

 

Pentru buna desfăşurare a cursurilor, precum şi pentru o experienţă cât mai plăcută, vă rugăm să ţineţi cont de regulile de mai jos:

Pentru a participa la curs, aveţi nevoie de următoarele documente: o adeverinţă medicală care atestă starea optimă de sănătate pentru efortul fizic, o declaraţie a părintelui prin care îşi dă acordul că îşi lasă copilul în grija personalului specializat pe întreaga desfăşurare a cursurilor de street dance

Accesul părinţilor nu este permis în sală în timpul Atelierului de Street Dance

Conţinutul cursului

La sfârşitul acestui atelier, participanţii vor învăţa paşii de bază ai street dance-ului; coordonarea mişcărilor; acrobaţii; muzicalitate

Programa de studii se stabileşte de către profesor, în funcţie de pregătirea, vârsta şi abilităţile fizice ale fiecărei grupe de cursanţi

Orarul

Cursurile de street dance se desfăşoară luni, între orele 16:00-19:30, în Sala de Balet. Orele exacte de studiu sunt stabilite exclusiv de profesor, pentru fiecare grupă în parte

Desfăşurarea cursului

În sala de dans, se intră doar cu echipament sport (pantaloni de trening, adidaşi sau teneşi, tricou sau bluză)

Nu este permis accesul în sala de dans cu accesorii (brăţări, lanţuri, ceas)

Fiecare cursant trebuie să aibă o sticlă cu apă

Cursanţii sunt obligaţi să informeze profesorul înaintea orei, despre eventualele probleme de sănătate. Dacă un cursant are mai mult de 3 absenţe nemotivate consecutive, atunci va fi eliminat de la curs.

Cursanţii îşi vor pune telefoanele pe modul silenţios în timpul orei de Street Dance

 

 

REGULAMENT ”ATELIERUL DE COR”

 

Pentru buna desfăşurare a cursurilor, precum şi pentru o experienţă cât mai plăcută, vă rugăm să ţineţi cont de regulile de mai jos:

Pentru a participa la curs, aveţi nevoie de următoarele documente: o adeverinţă medicală care atestă starea optimă de sănătate, o declaraţie a părintelui prin care îşi dă acordul că îşi lasă copilul în grija personalului specializat pe întreaga desfăşurare a cursurilor de cor

Accesul părinţilor nu este permis în sală în timpul Atelierului de Cor

Conţinutul cursului

La sfârşitul acestui atelier, participanţii vor putea: să interpreteze vocal cântece aparţinând repertoriului naţional şi internaţional;

să interpreteze vocal cântece în diferite aranjamente armonice şi polifonice (unison sau 2-3 voci); să participe la diferite recitaluri, spectacole din repertoriul OCC; să respecte indicaţiile de interpretare şi gestică dirijorală; să-şi însuşească deprinderile specifice de cânt: ţinuta corporală, respiraţie, dicţie, emisie, articulaţie; să cânte cu afectivitate

Programa de studii se stabileşte de către profesor, în funcţie de pregătirea, vârsta şi abilităţile cursanţilor

Orarul

Cursurile de cor se desfăşoară luni, de la ora 18:00, în Salon Mozart.

Desfăşurarea cursului

Cursanţii sunt obligaţi să informeze profesorul înaintea orei, despre eventualele probleme de sănătate. Dacă un cursant are mai mult de 3 absenţe nemotivate consecutive, atunci va fi eliminat de la curs

Cursanţii îşi vor pune telefoanele pe modul silenţios în timpul Atelierului de Cor