Termeni şi condiţii

Introducere

Opera Comică pentru Copii, instituție de cultură, subordonată Primăriei Municipiului București, avand datele de identificare expuse mai jos, este Operatorul de date. In cuprinsul prezentelor Politici, Operatorul va fi nominalizat prin sintagmele: O.C.C., Operatorul sau Operatorul de date.

O.C.C. a dezvoltat și a aplicat politici și proceduri privind conformitatea cu prevederile impuse de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare ”Regulamentul”). Prezenta politică de confidențialitate corespunde obligațiilor de transparență privind comunicarea de către O.C.C. a informațiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a drepturilor recunoscute persoanelor vizate.

O.C.C. poate opera modificări prezentei Politici de confidențialitate în raport de regulile de conformare aplicabile. Orice modificări (revizuiri, completări) efectuate privind prezenta Politica de confidențialitate urmează a fi publicate fără vreo notificare prelabilă, fiind de imediată aplicare.

Principiile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal

1) Implementarea politicilor și procedurilor având ca obiectiv principal asigurarea cadrului de conformare cu prevederile Regulamentului;

2) Asigurarea securității și confidențialității în activitățile desfășurate;

3) Respectarea principiilor indicate în cadrul Regulamentului, inclusiv dar fără a se limita la transparență în procesul de prelucrare a datelor;

4) Neimplicarea în acțiuni de tranzacționare a datelor cu caracter personal;

5) Asigurarea politicii de transparență și informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

6) Utilizarea datelor cu caracter personal exclusiv pentru îndeplinirea obiectivelor și scopurilor declarate;

7) Respectarea drepturilor garantate ale persoanei vizate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Prin politica de confidențialitate O.C.C. oferă o reglementare de ansamblu asupra tututor acțiunilor care ar putea avea legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal. În situația în care doriți să obțineți mai multe informații privind politicile și procedurile aplicabile de către O.C.C. în domeniul confidențialității și prelucrării datelor cu caracter personal vă solicităm să ne indicați acest aspect în scris la adresa: dpo@operacomica.ro

Cine suntem noi ?

O.C.C este o este instituţie publică de cultură de interes local a Municipiului Bucureşti, având ca obiect principal de activitate promovarea culturii muzicale și a artei interpretative prin spectacole destinate copiilor, în ţară şi străinătate, în vederea educării şi dezvoltării culturale a acestora;

O.C.C. are calitatea de „Operator de date” în sensul legilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru asigurarea aplicării prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal O.C.C. a desemnat un Responsabil cu protecția datelor personale, ale cărui date de contact sunt următoarele: dpo@operacomica.ro .

Ce sunt datele personale ?

„date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Ce tipuri de date colectam ?

O.C.C. colecteaza date personale precum adresa, adresa de mail si alte informatii pesonale, care sunt necesare pentru a va furniza informatii cat mai relevante.

Informatii care ne sunt furnizate direct de catre dvs.

O.C.C. colectează şi utilizează informaţiile pe care le furnizaţi. În funcție de modul în care interacționați cu O.C.C. vor fi prelucrate următoarele date cu caracter personal:

i. înregistrare utilizator platformă online – website

Date personale prelucrate

 • Nume şi prenume

 • Adresa de email

 • Gen;

 • Adresa

 • Număr de telefon;

 • Zi de naștere;

 • ID-ul, numele de utilizator și parola;

 • Descrierea sau preferințele personale;

 • Datele cu care va conectați pe site-urile de socializare (dacă impărtășiți aceste date personale cu noi)

O.C.C. utilizează platformele sociale pentru a facilita crearea și accesarea rapidă a contului de utilizator creat în cadrul platformei online – website.

ii. transmiterea comunicărilor generice (ex. Newsletter)

Date personale prelucrate

– adresa de email

– nume și prenume

Prin abonarea la Newsletter ne conferiți dreptul de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a vă transmite informații personalizate. Este posibil ca această prelucrare să implice analiza profilului dumneavoastră de utilizator și client în scopul exclusiv de a vă oferi o prezentare mai bună a serviciilor și produselor noastre.

În orice moment vă puteți exercita dreptul de opoziție prin dezabonarea de la Newsletter.

iv. Navigarea online

Informațiile colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare („cookie-uri” *) ca parte a navigării pe site-ul / aplicațiile O.C.C. și / sau pe site-ul / aplicațiile unei terțe părți.

Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate pe un anumit site web / aplicație, consultați tabelul cookie relevant. Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele:

 • Asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului și a aplicațiilor noastre,

 • Afișarea corectă a conținutului,

 • Crearea și reținerea datelor dumneavoastră de autentificare, personalizarea interfeței, asigurarea securității site-ul / aplicației împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită.

 • Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de produsele/serviciile/campaniile/acțiunile desfășurate.

 • Realizarea acțiunilor publicitare pentru a vă transmite reclame în cadrul mediului online pentru produse sau servicii care sunt de interes pentru dumneavoastră

 • Desfășurarea acțiunilor de publicitate comportamentală online privind distribuirea de informații/reclame în mediul online care poate determina afișarea acestora în cadrul platformelor de socializare/altor platforme online.

O.C.C. se străduiește să asigure o comunicare care corespunde interesului legitim privind comunicarea ofertelor privind produsele și serviciile noastre. În acest sens este posibil ca în situația în care ați vizitat site-ul nostru să vă prezentăm oferte relevante și în cadrul altor medii digitale.

O.C.C. este posibil să utilizeze Google Analytics pentru a oferi utilizatorilor mai multe opțiuni privind modalitatea în care datele sunt colectate

v. utilizarea platformelor sociale

Datele personale la care avem acces în situația interacțiunii prin intermediul platformelor sociale sunt generate în principal de către dumneavoastră. Utilizarea platformelor sociale de către O.C.C. se realizează pentru a fi asigurată comunicarea, promovarea și publicitatea privind produsele și serviciile puse la dispoziție.

Datele personale la care avem acces:

numele și prenumele

– pseudonimul;

– adresa de email;

– fotografie publicata ca imeagine de profil;

– descrierea sau preferințele personale;

– datele cu care va logati pe site-urile de socializare

– alte informații pe care le-ați împărtășit cu noi despre dumneavoastră (de exemplu, prin intermediul paginii „Contul meu”, contactând-ne sau furnizând conținut propriu, cum ar fi fotografii sau recenzii, sau

– legătura directă cu noi prin accesarea funcției de chat (messenger) disponibilă

O.C.C. pune la dispoziția persoanelor interesate și opțiunea de înregistrare, creare cont în cadrul platformei online – website prin intermediul contului deținut/creat în cadrul platformelor de socializare. Această opțiune a fost generată pentru a simplifica procesul de înregistrare și accesare a contului.

Dacă faceți acest lucru, vă rugăm să fiți conștient de faptul că vă distribuiți informațiile despre profilul dumneavoastră in funcție de setările platformei de socializare utilizată pentru crearea contului.

Pentru a afla mai multe privind politicile aplicabile în domeniul confidențialități și protecției datelor vă recomandăm să accesați politicile incluse în cadrul respectivelor platforme.

vi. Utilizarea aplicațiilor și a dispozitivelor

Date personale prelucrate:

– nume si prenume;

– adresa de email;

– locație;

– data nașterii;

– descrierea sau preferințele personale;

– fotografie de profil selectată

– cereri

O.C.C. a dezvoltat aplicații mobile pentru a asigura o interacțiune ușoară în mediul online prin utilizarea dispozitivelor mobile. Prin descărcarea aplicației ne puteți conferi acordul dumneavoastră privind datele de localizare sau datele de contact. Instrumentele bazate pe locație sunt colectate exclusiv pentru a conferi informații cu privire la serviciile pe care vi le putem pune la dispoziție în raport de zona geografică în care vă aflați.

Vă recomandăm să parcurgeți instrucțiunile dispozitivului mobil (daca este disponibil) privind înțelegerea setărilor și modalităților de modificare a acestora.

vii. Procesarea automată

Procesarea automată este utilizată în principal pentru a asigura securitatea tranzacțiilor efectuate prin intermediul platformelor noastre online, in functie de disponibiliatea acestora. Privind modalitatea de inițiere și finalizare a tranzacțiilor în cadrul platformei online vă rugăm să accesați _ Termeni și Condiții. Aceasta pagina este actulizata in mod constant de catre noi si contine informatii importante pentru dumenavoastra. Actualizarea paginii nu genereaza notificari in acest sens catre utilizatori.

Viii. Profilarea

Profilarea reprezintă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia. Acțiunea de prelucrare prin profilare se poate realiza de către O.C.C., urmare a colectării datelor personale prin una sau mai multe modalități indicate anterior și care pot fi utilizate pentru acțiuni legitime de marketing exclusive corelat la activitatea de servicii culturale furnizate.

Cu cine impartasim informatiile dvs.

O.C.C. are o politică fermă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și va lua toate măsurile necesare pentru a nu se realiza acțiuni de tranzacționare a datelor personale în scopuri de marketing.

Partajarea datelor dumneavoastră personale către terți se poate realiza în principal pentru următoarele scopuri:

a) prevenirea eventualelor acțiuni de fraudă;

b) securizarea acțiunilor de tranzacționare, plată;

c) îndeplinirea obiectivelor specifice în concordanță cu interesul legitim al O.C.C.;

d) îndeplinirea activităților având ca obiect servicii IT (întreținere și suport), publicitate și comunicare, servicii digitale, gestionarea relațiilor publice.

e) exprimarea expresă a consimțământului;

f) respectarea obligațiilor impuse de prevederile legale în vigoare;

f) respectarea dispozițiilor cuprinse în cadrul hotărârilor pronunțate de instanțe de judecată și/sau alte entități ale statului competente;

Securitatea datelor și perioada de stocare (retenție) a datelor

O.C.C. a dezvoltat proceduri și a implementat acțiuni pentru a preveni accesul neautorizat și utilizarea abuzivă a datelor cu caracter personal. În acest sens sunt luate toate acțiunile rezonabile pentru a impune măsuri de securitate și restricții tehnice și fizice pentru accesarea și utilizarea datelor cu caracter personal. Accesarea datelor personale, în raport de natura acestora se realizează exclusiv de către personalul autorizat în acest sens.

Cat timp sunt stocate datele dvs ?

Datele personale vor fi stocate (deținute) de către O.C.C. atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care acestea sunt deținute și/sau au fost colectate.

Dacă aveţi întrebări privind o perioadă specifică de retenție pentru anumite tipuri de date cu caracter personal procesate, vă rugăm să ne contactaţi utilizând detaliile de contact dpo@operacomica.ro.

Pentru determinarea perioadei de retenție sunt luate în considerare următoarele:

a) natura și durata relației contractuale

b) contactarea O.C.C.

c) desfășurarea și participarea dumneavoastră la acțiuni de promovare, promoționale, utilizarea platformelor online, utilizare module cookie.

Care sunt drepturile mele?

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE, în calitate de persoană vizată vă sunt recunoscute următoarele drepturi:

Dreptul de acces inseamnă că ai dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care vă privesc iar, în caz afirmativ, aveți dreptul de acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea in care acestea sunt prelucrate. Furnizarea informațiilor solicitate se va realiza în principiu fără perceperea unei taxe. În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja communicate și/sau în situația unor solicitări repetate O.C.C. are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prelabil. O.C.C. are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), dacă acest lucru este fezabil si rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil numai pe baza consimțământului dumneavoastră expres sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale. În cazul în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate ori există un interes public ori scopul este determinat de constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, putem continua prelucrarea datelor.

O.C.C. recunoaște dreptul pe care îl dețineți pentru a vă opune activității de marketing desfășurate.

Dreptul de a vă opune activității de marketing, inclusiv profilarea reprezintă dreptul și opțiunea exclusivă de a vă dezabona sau renunța în orice moment la comunicările de marketing direct transmise de către O.C.C. .

Dacă doriți să vă opuneți oricărei activități de profilare, vă rugăm să ne contactați folosind informațiile de mai jos.

Dreptul la rectificare vizează corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor („de a fi uitat”) inseamnă dreptul de a fi solicitată ștergerea datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul in care se aplica unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, retragerea consimțământului și inexistența unui alt temei legal pentru prelucrare;

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate. Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor. Retricționarea datelor inseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități competente: Aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor:

Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30 sector 1

Cod postal 010336, București România

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Pentru detalii suplimentare vă rugăm accesați pagina web a Autorității – www.dataprotection.ro