Școala de Vară OCC 2023

Școala de Vară OCC 2023 este un proiect organizat de Opera Comică pentru Copii, instituție publică de cultură, de subordonare locală, cu sediul în Calea Giulești, nr. 16, sector 6, București. Proiectul se desfășoară la sediul instituției și se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 și 12 ani, ai căror părinți au completat formularul de înscriere (bit.ly/InscrieriSDV_OCC_2023)  și au achitat taxa de participare pe www.bilete.ro.

Ne dorim ca toți cei implicați să înțeleagă atât beneficiile, cât și responsabilitățile ce vin odată cu participarea într-un asemenea proiect, așa că am detaliat câteva dintre elementele de bază aici. Vă rugăm să citiți și să explicați copilului dvs. prezentul regulament, pentru ca toți participanții să se bucure în egală măsură de experiența Școlii de vară OCC. 

Vă rugăm să citiți și să explicați copilului dumneavoastră prezentul regulament, pentru ca toți participanții să se bucure în egală măsură de experiența Școlii de Vară OCC!

Școala de Vară OCC include activități construite pe grupe de vârstă și adaptate etapelor de dezvoltare socială, psihologică, emoțională și cognitivă ale participanților. Participarea are o serie de beneficii pentru copii, sprijinindu-i să-și însușească noi modalități de exprimare și dezvoltare artistică.

Cursurile din cadrul Școala de vară OCC 2023 contribuie la:

 • Dezvoltarea emoțională, socială, creșterea nivelului de empatie și a capacității de gestionare a emoțiilor;
 • Dezvoltarea încrederii în capacitățile proprii și a stimei de sine;
 • Dezvoltarea cooperării și abilităților de socializare;
 • Stimularea activității cerebrale, a coerenței în gândire și a memoriei;
 • Stimularea creativității, a curiozității și a exprimării personale;
 • Dezvoltarea disciplinei, a răbdării și a responsabilității;
 • Dezvoltarea puterii de concentrare;
 • Dezvoltarea coordonării corporale a copilului;
 • Accesul la informații de prim rang din partea celor mai buni traineri care sunt ei înșiși profesioniști consacrați în domeniile lor (muzicieni, dirijori, actori, dansatori, formatori);
 • Dezvoltarea auzului muzical și a ascultării pentru extragerea informației dintr-un mesaj;
 • Dezvoltarea capacității de a face alegeri autonome, susținute și validate într-un mediu securizant;
 • Dezvoltarea sentimentelor de competență personală, de bucurie și satisfacție pentru realizări ale copilului.

 

 

 • DESFĂȘURAREA PROIECTULUI „Școala de vară OCC 2023”

 

Cursurile Școlii de Vară OCC 2021 se desfășoară la sediul Operei Comice pentru Copii din Calea Giulești, nr. 16, sector 6, București, în mai multe serii, după cum urmează: 

 • seria 1 – 3 iulie – 14 iulie
 • seria a 2 a – 17 iulie – 28 iulie

 

Activitățile la care vor participa copiii în cadrul Școlii de Vară OCC 2023:

 • Jocuri de cunoaștere și dezvoltare personală (jocuri sociale, muzicale, jocuri de comunicare);
 • Dans – mișcare scenică;
 • Audiții muzicale explicate;
 • Vizionări de spectacole cu explicații;
 • Întâlnire cu artiști;
 • Ateliere cu instrumentele unei orchestre;
 • Activități în aer liber (Aventura Parc și atracțiile din Curtea OCC)
 • Ateliere de creație

 

 1. Proiectul „Școala de Vară OCC 2023” se adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 4 – 12 ani, înscrierea fiind considerată validă în urma achitării taxei de participare, conform secțiunii IV din prezentul Regulament. 
 2. Accesul în locația Școala de Vară OCC 2023 se face numai după triajul epidemiologic. De asemenea, primul triaj epidemiologic este în responsabilitatea părintelui, acasă. 
 3. Părintele/tutorele se obligă să prezinte în prima zi de Școală un aviz epidemiologic, emis de medicul de familie sau medicul specialist, după caz, cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte. 
 4. Activitățile Școlii de Vară se desfășoară în intervalul 08:30 – 16:30, de luni până vineri. Părintele/tutorele/persoana desemnată este rugat/ă să vină cu copilul în intervalul 8:00 – 08:30 la sediul Operei Comice pentru Copii, astfel încât activitatea să înceapă la ora stabilită. Preluarea de către părinte/tutore/persoană desemnată se face în intervalul 16:30 – 17:00.
 5. În situația în care părinții doresc să ia copilul la o oră diferită de cea la care se finalizează programul școlii, sunt obligați să informeze coordonatorul grupei la începutul zilei, pentru buna desfășurare a activităților. Este interzisă luarea copilului în timpul programului fără anunțarea coordonatorului.
 6. Masa de prânz este inclusă în taxa programului pentru toți participanții
 7. Programul nu include ore de somn pentru nicio categorie de vârstă. În schimb, este prevăzută o perioadă de relaxare, constând în vizionarea unui spectacol. 
 8. Fiecare grupă va avea un grup de comunicare privat, pe WhatsApp, administrat de coordonatorul grupei, prin care se vor comunica informații zilnice și fotografii. 
 9. Părintele/tutorele este rugat să păstreze constant legătura și să comunice în mod activ cu coordonatorul grupei desemnat.

 

Ca la orice activitate de grup, fiecare participant are responsabilități.

N.B. Vă rugăm să citiți cu atenție prezentul regulament pentru a fi siguri că atât dumneavoastră, cât și copilul dumneavoastră puteți onora angajamentul de a fi parte din acest proiect.

Dacă aveți întrebări sau îngrijorări oricând pe parcursul desfășurării acestui proces, vă rugăm să nu ezitați să discutați cu persoanele desemnate de către organizatori și vă vom ajuta cu plăcere.

 

 

 • REGULI GENERALE

 

 1. Opțiunea pentru frecventarea activităților Școlii de vară OCC înseamnă implicit adoptarea unui comportament civilizat în cadrul acestora. Prin sintagma „comportament civilizat”, participantul la aceste activități (părintele/tutorele este rugat să îi explice copilului obligativitatea respectării acestor reguli) înțelege și acceptă:
 • Să respecte indicațiile personalului, coordonatorilor de grupă și trainerilor;
 • Să-i trateze cu respect pe ceilalți, cum i-ar plăcea să și fie tratat;
 • Să respecte componența grupei din care face parte și să nu încerce să participe la activitățile altei grupe;
 • Să nu folosească cuvinte jignitoare care ridiculizează sau supără pe cineva și să evite orice formă de violență sau agresivitate, atât verbală, cât și fizică;
 • Să respecte regulile de bună desfășurare care îi vor fi aduse la cunoștință la începutul activității;
 • Să își împărtășească ideile și să pună întrebări trainerilor ori de câte ori nu înțelege ceva;
 • Să respecte lucrurile și intimitatea celorlalți;
 • Să păstreze curățenia în toate spațiile pe care le folosește;
  1. Orarul stabilit al grupei este obligatoriu și trebuie respectat de toți membrii acesteia. NU SE ADMITE participarea parțială sau la alegere la activități;
  2. Stabilirea seriei se va face ținând cont de opțiunile părinților, existând posibilitatea unor modificări din motive organizatorice; 
  3. Grupele se stabilesc în funcție de vârstă și în ordinea înscrierii participanților; Grupa și seria din care face parte un participant sunt definitive și nu se acceptă schimbări în funcție de preferințe;
  4. Copiii nu au voie să părăsească incinta Școlii de Vară OCC sau activitatea la care iau parte neînsoțiți de către un adult (părinte/trainer/coordonator grupă);

 

 1. Orice participant care produce daune voluntare sau involuntare la locul de desfășurare a activității va plăti contravaloarea acestora la cuantumul stabilit de către organizatorii acesteia.
 2. Părinților le este interzis accesul atât în spațiul proiectului Școala de vară OCC, cât și în sălile în care se vor desfășura activitățile.
 3. Copiilor le este interzisă folosirea telefoanelor mobile, tabletelor sau a altor dispozitive personale pe toată durata programului de școală. Pentru a nu deranja procesul educativ, telefoanele mobile vor fi setate pe modul silențios și depozitate de către coordonatorul grupei în locuri special amenajate din sala în care se desfășoară activitatea.
 4. Părinții participanților au obligația de a furniza organizatorilor informații complete despre eventuale restricții alimentare.

  

 • TAXA DE PARTICIPARE 

 Înscrierea la activitățile Școlii de Vară OCC este validă numai în urma achitării taxei de participare în valoare de 90 de lei/zi/copil, respectiv 900 de lei/ serie. Taxa trebuie achitată în maximum 72 de ore de la data completării formularului de înscriere, prin achizitionarea unui bilet de pe site-ul bilete.ro (https://www.bilete.ro/scoala-de-vara-occ/scoala-de-vara-occ-2023-03-28-iul-2023/). În caz contrar,  înscrierea nu este considerată validă.

Va rugam sa completati integral datele de contact la achizitie. Dacă participantul lipsește una sau mai multe zile, taxa nu este returnabilă. 

  

 • MASA DE PRÂNZ 

 articipanții la Școala de Vară OCC 2023 vor beneficia de masa de prânz și o gustare incluse și asigurate de o firmă autorizată.

Orice gustări aduse la pachet trebuie să fie neperisabile și nu pot fi împărțite între participanți. Vă rugăm să vă asigurați că această regulă este înțeleasă de copilul dvs. 

Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele îmbolnăviri ale participanților care vor fi dovedite că rezultă din consumarea unor alimente cu o altă proveniență față de cele puse la dispoziție de către organizatori.

În cazul în care organizatorii nu au primit informații corecte referitoare la eventuale alergii sau restricții alimentare, aceștia nu își asumă răspunderea pentru eventuale reacții alergice (vezi „Masa de Prânz” în Anexa 2 la prezentul Regulament).

  

 • DATE MEDICALE 

 Accesul în locația Școlii de Vară OCC 2021 se face numai după triajul epidemiologic. De asemenea, primul triaj epidemiologic este în responsabilitatea părintelui, acasă. 

Părintele/tutorele are obligația de a furniza organizatorilor date informații complete și corecte despre starea de sănătate a copilului (vezi „Date Medicale” în Anexa 2 la prezentul Regulament)

Prin înscrierea la programul „Școala de vară OCC”, părintele/tutorele legal își dă acordul pentru ca personalul medical să apeleze serviciul 112 în cazul în care situația o impune. 

 • PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

 Datele dumneavoastră personale sunt protejate conform legislației în vigoare și nu vor fi folosite în scopuri comerciale. Prelucrarea acestora va fi efectuată pentru realizarea evidenței persoanelor înscrise la eveniment și pentru a fi contactat/ă ulterior. La finalizarea programului Școala de Vară OCC, toate datele furnizate vor fi șterse. 

Înscrierea și prezența la Școala de Vară OCC reprezintă acordul dvs. pentru înregistrarea foto-video a participanților minori și folosirea materialelor în mediul online, exclusiv cu scopul mediatizării programului. (vezi „Acord FOTO-VIDEO” în Anexa 2 la prezentul Regulament).

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi consultată aici

 

 • FORȚĂ MAJORĂ 

 (1) Programul poate înceta înainte de termen în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie forţă majoră, sau în cazul imposibilităţii Operei Comice pentru Copii, din motive independente de voinţa sa, de a continua Programul.

(2) Situaţiilor avute în vedere la alin. (1) le sunt asimilate şi sentinţa şi/sau actul de putere publică al instanţei competente sau altei autorităţi publice competente.

(3) În situaţiile avute în vedere la alin. (1) şi (2), Organizatorul nu este ţinut la nicio obligaţie față de participanţii la Școala de Vară, după cum nu este ţinut la restituirea unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

ANEXA 1 – AVENTURA PARC 

Copiii înscriși la programul Școala de Vară OCC vor participa la activitățile din Aventura Parc, sub îndrumarea unui personal autorizat. Accesul în Parcul de Aventură se face numai în baza Consimțământului din partea părintelui/tutorelui și a respectării Regulamentului de operare și funcționare Aventura Parc, prezente în Anexa 1. 

Acordul de participare la activitatea Aventura Parc trebuie exprimat în scris, prin completarea Anexei 2 la prezentul regulament. 

 

A: REGULAMENT DE OPERARE ȘI FUNCȚIONARE  AVENTURA PARC – OPERA COMICĂ PENTRU COPII

REGULI GENERALE 

 1. Aceste reguli trebuie citite de către toți clienții înainte de a începe parcurgerea traseului.
 2. Participarea la activitățile din Aventura Parc se face pe proprie răspundere și presupune că ați citit și ați înțeles prezentul regulament. În cazul minorilor, consimțământul este exprimat de către părinți sau de către persoanele care îi însoțesc.
 3. Părintele sau persoana însoțitoare responsabilă de copil trebuie să fi citit și acceptat aceste reguli și  trebuie să le fi explicat și participanților minori. Odată cu accesul în Aventura Parc, recunoașteți că ați citit, înțeles și sunteți de acord cu acest regulament, precum și că vă asumați orice situație rezultată din nerespectarea acestuia și a indicațiilor date de reprezentanții Parcului.
 4. Accesul în Aventura Parc este interzis adulților. Copiii sunt supravegheați de personalul specializat.
 5. Este interzis accesul pe trasee persoanelor care au probleme de sănătate care pot să le pună viața în  pericol.
 6. Orice nelămurire sau dezacord cu acest regulament se semnalează fără întârziere și înainte de începerea activităților din Parc.
 7. Conducerea Aventura Parc își rezervă dreptul de a interzice accesul sau de a exclude din Parc orice  persoană care nu respectă regulile, instrucțiunile sau se află sub influența băuturilor alcoolice, a consumat droguri și/sau are comportament agresiv verbal sau fizic la adresa celorlalți  participanți sau a personalului operator.
 8. Având în vedere că activitățile în Aventura Parc presupun anumite riscuri, asumate de către fiecare  participant, posesia unei asigurări personale pentru accidente este recomandată. Organizatorul își  declină orice responsabilitate pentru accidente, în cazul în care participantul nu a respectat regulile  stabilite.

REGULI ECHIPAMENT

 1. Pentru accesul pe traseele Parcului Aventura, doritorii trebuie să poarte încălțăminte sport adecvată  (pantofi sau ghete sport) și îmbrăcăminte lejeră, care să nu stânjenească mișcările.
 2. Nu este recomandat să purtați bijuterii voluminoase, ceasuri, eșarfe, fulare sau alte obiecte de valoare.  Părul lung este obligatoriu să fie prins.
 3. Este interzisă schimbarea echipamentului între persoane, echipamentul este destinat unei singure persoane, nerespectarea acestei reguli poate duce la eliminarea din Parc.
 4. Este interzisă ieșirea din incinta Aventura Parc cu echipamentul închiriat.
 5. Este interzis accesul pe trasee fără echipament corespunzător, iar acesta trebuie utilizat doar conform  instrucțiunilor primite de la personalul Aventura Parc.
 6. Clienții trebuie să fie prezenți, obligatoriu, la instructajul și la demonstrația privind utilizarea  echipamentelor și parcurgerea în siguranță a traseelor, efectuate de personalul Aventura Parc.
 7. Toate traseele vor fi parcurse asigurat și cu cască de protecție pe cap, echipamente pe care le veți primi  la intrarea în parc și veți fi instruiți pentru utilizarea lor. Toate elementele de securitate/siguranță (ex.  carabinierele) trebuie folosite în PERMANENȚĂ.
 8. Orice afectare sau distrugere a echipamentului sau a oricărei resurse puse la dispoziția clienților va fi  suportată de către persoana responsabilă.

REGULI UTILIZARE PARC 

Tiroliana Mică – Maxim 1,20 m înălțime 

Perete de Escaladă – Minim 3 ani 

Traseu Mic – Minim 3 ani, maxim 1,20 m înălțime 

Traseu Mare – Minim 7 ani, minim 1,20 m înălțime

 

 1. Organizatorul își rezervă dreptul de a evalua fiecare participant, după ședința de instruire și echipare,  pentru a putea evalua aptitudinile fizice, psihice și a face selecția înălțimii în vederea alegerii  traseului/traseelor potrivite.
 2. Este interzisă prezența, în același timp, a mai mult de 2 persoane pe o platformă și mai mult de 1  persoană pe cablu.
 3. Întotdeauna la aterizarea pe rampa de sosire a tirolienei trebuie să mențineți poziția corpului cu  picioarele înainte.
 4. Nu puneți niciodată mâinile pe cablu pentru a frâna! Mâinile rămân întodeauna pe lonja de asigurare  sau pe scripete (TRAC) pentru a putea dirija deplasarea.
 5. Înainte de coborârea pe tiroliană, verificați închiderea carabinierelor de asigurare și poziționarea  acestora pe șaua scripetelui (TRAC). Pe tiroliană se poate începe coborârea numai după ce v-ați asigurat  că traseul este liber.
 6. Este strict interzisă coborârea cu avânt din săritură!
 7. Nerespectarea acestor reguli, precum și a legilor în vigoare, duce la excluderea din Aventura Parc, fără  rambursarea costurilor.

E-MONTAN SHOP SRL C.U.I.: 34142115, J40/2147/2015 Sediu social: Str. Ștefan Greceanu nr. 12, et. 1, ap. 4, sector 2, București

 

 1. CONSIMȚĂMÂNT  

 

Activitate: AVENTURA PARC 

Producător: E-MONTAN SHOP 

Beneficiar: OPERA COMICĂ PENTRU COPII

 

Părintele/tutorele minorului este de acord cu participarea sa pe proprie răspundere, la activitatea organizată în Parcul de Aventură de la Opera Comică pentru Copii, și cu regulamentul de funcționare și operare a parcului.

 

Părintele/tutorele minorului își asumă că acesta nu suferă de vreo afecțiune care să-i poată altera starea de sănătate ca urmare a practicării activității sus menționate. 

 

Părintele/tutorele minorului renunță pentru el însuși, rudele de gradul I și apropiați, la toate pretențiile contra: 

– administratorului 

– altor participanți și altor utilizatori ai zonei 

– proprietarilor zonei tranzitate 

– oricăror alți intermediari 

în cazul eventualelor traume, fizice și/sau psihice pe care le-ar suferi, din responsabilitatea sa, în timpul activității. 

 

Părintele/tutorele minorului declară că i s-au adus la cunoștință regulile și procedurile activității și se angajează să le respecte fără rezervă în numele copilului său: 

 C: Acord/Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 Acordat de părinte pentru copilul minor cu privire la oferirea de servicii ale societății informaționale în mod direct

 Societatea E-MONTAN SHOP SRL, cu sediul social în București, Strada Ștefan Greceanu, nr. 12, sector 2, C.U.I. 34142115, J40/2147/2015 colectează și procesează datele personale ale persoanei menționate în formularul „Consimțământ” cu scopul furnizării serviciilor de supraveghere/coordonare activități Parc Aventura în incinta instituției Opera Comică pentru Copii. 

În vederea realizării acestui tip de prelucrare a datelor cu caracter personal, prin prezentul Acord/Consimțământ se explică părintelui/persoanei vizate regăsită și în formularul „Consimțământ” atașat la prezentul Acord, modul în care datele personale sunt utilizate și scopul în care acestea sunt folosite în vederea obținerii consimțământului acestuia cu privire la prelucrare. 

 

 1. Părintele/tutorele minorului este de acord cu prelucrarea datelor menționate în formularul „Consimțământ” cu caracter personal ale minorului/ei, pe întreaga durată a prestării serviciilor de supraveghere/coordonare activități Parc Aventura. 
 2. Părintele/tutorele minorului declară că a fost informat/ă cu privire la drepturile ce sunt recunoscute minorului/ei prin Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și de legislația națională, respectiv: 
 1. a) dreptul de acces la datele cu caracter personal; 
 2. b) dreptul la rectificare/actualizare a datelor atunci când acestea sunt inexacte/incomplete; 
 3. c) dreptul la ștergere a datelor; 
 4. d) dreptul la restricționare a prelucrării datelor; 
 5. e) dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor personale proprii către un alt operator de date personale desemnat de mine); 
 6. f) dreptul la opoziție la prelucrare; 
 7. g) dreptul de a depune o plângere la operator și/sau la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal); 
 8. h) dreptul de a-mi retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care am consimțit anterior; 
 9. i) dreptul de a fi notificat/ă în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator. 

 

 1. Părintele/tutorele minorului declară că a fost informat/ă de societatea prestatoare de servicii că datele cu caracter personal ale copilului minor vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile legislației naționale privind protecția datelor cu caracter personal, cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și cu prevederile Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de la nivelul societății prestatoare de servicii. 

 

Părintele/tutorele minorului declară că a citit și a înțeles în totalitate această declarație, prin urmare acceptă și semnează din propria voință/inițiativă secțiunea Aventura Parc din Anexa 2.