POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL PROIECTULUI „Școala de Vară OCC 2023”

OPERA COMICĂ PENTRU COPII –  București, Calea Giulești nr. 16, în calitate de Operator de date cu caracter personal în cadrul Proiectului Școala de Vară OCC 2023asigură aplicabilitatea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament General privind protecția datelor), precum și a altor dispoziții legale aplicabile în domeniu.

 

Persoana vizată – reprezentantul legal al minorului – declară în mod expres că a citit, a înțeles și este de acord cu termenii și condițiile Regulamentului „Școala de Vară OCC 2023”, precum și cu prevederile  prezentei Politici privind privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

Categorii de date personale prelucrate. Scopuri. Temeiuri de prelucrare

 

Opera Comică pentru Copii în calitate de Operator prin prezenta Politică vă indică categoriile de date cu caracter personal colectate, precum și scopurile aferente prelucrărilor efectuate prin raportare la temeiurile aplicabile. Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi realizată de către Operator în vederea înscrierii și participării în cadrul proiectului desfășurat de către Opera Comică pentru Copii în conformitate cu obiectul de activitate, precum și în conformitate cu prevederile Regulamentului Proiectului Școala de Vară OCC 2023”. 

 

 

Categorii de date personale prelucrate Scop prelucrare Temei prelucrare Durată retenție
Date personale reprezentant legal:

nume, prenume, adresă de domiciliu/ reședință, adresă de corespondență, număr telefon, adresa de email, data nașterii, sex, naționalitate, date de identificare CI/act de identitate/pașaport – CNP, serie, număr, dată eliberare, entitate emitentă, alte date de identificare cuprinse în cadrul CI/ act de identitate/pașaport, informații privind calitatea de reprezentant legal, informații privind activitatea desfășurată – modalitatea de desfășurare a activității (cerințe eligibilitate Proiect), semnătura

i. procesarea cererilor/ formularelor de înscriere/participare, verificarea îndeplinirii cerințelor de selecție/înscriere conform Regulamentului Proiectului, pentru derularea procesului de înscriere/selecție – verificare îndeplinire cerințe de participare în cadrul Proiectului; 

ii. derularea activităților/acțiunilor/programelor indicate în cadrul Regulamentului Proiectului;

iii. în legătură cu orice pretenție, solicitare, comunicare adresată de către persoanele vizate (reprezentant legal/minor) către Opera Comică pentru Copii; cât și de către Opera Comică pentru Copii către persoanele vizate (reprezentant legal/minor) atât în procesul de selecție/înscriere/participare minor;

iv. gestionarea și pregătirea  situațiilor, bazelor de date, documentelor în scopuri interne, inclusiv organizatorice și/sau de raportare către ordonatorul principal de credite – Primăria Muncipiului București și/sau către orice alte entități publice partenere;

v. întocmirea de situații, raportări, baze de date și documente necesare desfășurării acțiunilor Proiectului, inclusiv,dar fără a se limita la procedurile legale de evidență a modului de cheltuire a fondurilor bugetare, derulării raporturilor contractuale asumate cu contractanții/împuterniciți ai Operatorului;

vi. îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale asumate de către Opera Comică pentru Copii pentru desfășurarea Proiectului;

vii. cooperarea cu instituțiile/ autoritățile publice implicate în derularea Proiectului – Primăria Municipiului București, precum și cu alte entități publice competente

i. executarea acordului de participare și a desfășurării Proiectului în conformitate cu Regulamentul elaborat de către Opera Comică pentru Copii în scopurile indicate la punctele i-vii; 

ii. îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operei Comice pentru Copii, în scopurile indicate la punctele iii-vii și xi de mai sus; 

Conform prevederilor legale
Date personale minor:

nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, adresă de corespondență, adresa de email, număr telefon, naționalitate, data nașterii, sex, date de identificare CI/act de identitate/pașaport – CNP, serie, număr, dată eliberare, entitate emitentă, alte date de identificare cuprinse în cadrul CI/ act de identitate/pașaport, date cuprinse în cadrul certificatului de naștere – nume, prenume părinți,data nașterii, locul nașterii, alte date de identificare cuprinse în cadrul certificatului de naștere;

detalii despre unitatea de învățământ unde își desfășoară activitatea – scoala și clasa de proveniență;

i. procesarea cererilor/ formularelor de înscriere/participare, verificarea îndeplinirii cerințelor de selecție/înscriere conform Regulamentului Proiectului, pentru derularea procesului de înscriere/selecție – verificare îndeplinire cerințe de participare în cadrul Proiectului; 

ii. derularea activităților/acțiunilor/programelor indicate în cadrul Regulamentului Proiectului;

iii. în legătură cu orice pretenție, solicitare, comunicare adresată de către persoanele vizate (reprezentant legal/minor) către Opera Comică pentru Copii; cât și de către Opera Comică pentru Copii către persoanele vizate (reprezentant legal/minor) atât în procesul de selecție/înscriere/participare minor;

iv. gestionarea și pregătirea  situațiilor, bazelor de date, documentelor în scopuri interne, inclusiv organizatorice și/sau de raportare către ordonatorul principal de credite – Primăria Muncipiului București și/sau către orice alte entități publice partenere;

v. întocmirea de situații, raportări, baze de date și documente necesare desfășurării acțiunilor Proiectului, inclusiv,dar fără a se limita la procedurile legale de evidență a modului de cheltuire a fondurilor bugetare, derulării raporturilor contractuale asumate cu contractanții/împuterniciți ai Operatorului;

vi. îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale asumate de către Opera Comică pentru Copii pentru desfășurarea Proiectului;

vii. cooperarea cu instituțiile/ autoritățile publice implicate în derularea Proiectului – Primăria Municipiului București, precum și cu alte entități publice competente

i. executarea acordului de participare și a desfășurării Proiectului în conformitate cu Regulamentul elaborat de către Opera Comică pentru Copii în scopurile indicate la punctele i-vii; 

ii. îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operei Comice pentru Copii, în scopurile indicate la punctele iii-vii și xi de mai sus; 

Conform prevederilor legale
Date personale minor:

informații medicale – alergii, astm, probleme medicale, nevoi speciale

informații privind starea de sănătatate în contextul epidemiologic SAR-CoV-2 ( ex. febră, temperatură peste limita normală, tuse, pierderea gustului și /sau a mirosului. frisoane, dureri musculare), informații privind deplasarea în străinătate, interacțiunea cu persoane infectate cu cu Coronavirus SARS-CoV-2 (infecție COVID-19) sau care au prezentat simptomatologia specifică unui astfel de virus, informații dacă s-a aflat într-un spațiu cu o persoană carantinată/ izolată în ultimele 14 zile sau a fost chiar el însuși izolat/carantinat;

i. procesarea cererilor/ formularelor de înscriere/participare, verificarea îndeplinirii cerințelor de selecție/înscriere conform Regulamentului Proiectului, pentru derularea procesului de înscriere/selecție – verificare îndeplinire cerințe de participare în cadrul Proiectului; 

ii. derularea activităților/acțiunilor/programelor indicate în cadrul Regulamentului Proiectului;

iii. îndeplinirea obligațiilor legale de către Opera Comică pentru Copii pentru desfășurarea Proiectului;

iv. cooperarea cu instituțiile/ autoritățile publice implicate în derularea Proiectului – Primăria Municipiului București, precum și cu alte entități publice competente

v. datele personale constând în informații medicale  în contextul epidemiologic – SAR COV- 2 – completare Declarație pe propria răspundere pentru prevenirea contactării virusului SARS – COV2 (Covid-19) adresată participanților din cadrul proiectului 

Școala de Vară OCC 2023

i. executarea acordului de participare și a desfășurării Proiectului în conformitate cu Regulamentul elaborat de către Opera Comică pentru Copii; 

ii. îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operei Comice pentru Copii

Conform prevederilor legale
Date personale minor:

imaginea (captare video/fotografie), vocea, orice alte categorii de date  furnizate urmare a înscrierii/participării în cadrul Proiectului

datele personale vor fi prelucrate prin utilizarea tehnicilor pentru captare, transmitere, manipulare, înregistrare, stocare și/sau comunicare exclusiv în vederea promovării  activităților desfășurate pentru sporirea interesului elevilor de a se înscrie și de a participa la astfel de activități. Fotografiile și / sau înregistrările video vor fi utilizate astfel:  publicarea pe Internet, în scopul prezentării și promovării activității instituție în cadrul website-ului instituției www.operacomica.ro , în cadrul paginilor aferente rețelele de socializare consimțământ mai exact, pe baza consimțământului explicit al persoanei vizate, în scopurile indicate la punctul viii, de mai sus, astfel încât Opera Comică pentru Copii să poată utiliza neremunerat imaginile/vocea, înregistrările audio și video ale persoanei vizate (participantulului) și pentru scopurile indicate la punctele ix și x de mai sus.  5 ani
Date personale representant legal

Date personale minor 

nume, prenume, adresă de email, telefon

datele personale constând în nume, prenume, adresă de email, telefon vor fi prelucrate și pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea în mod aleatoriu a unui eşantion şi administrarea unui chestionar de feedback în urma evenimentelor organizate); consimțământ mai exact, pe baza consimțământului explicit al persoanei vizate, în scopurile indicate la punctul viii, de mai sus, astfel încât Opera Comică pentru Copii să poată utiliza neremunerat imaginile/vocea, înregistrările audio și video ale persoanei vizate (participantulului) și pentru scopurile indicate la punctele ix și x de mai sus.  5 ani
Date personale representant legal

Date personale minor 

nume, prenume, adresă de email, telefon

datele personale vor fi prelucrate pentru realizarea de informări, comunicări de promovare a acțiunilor, spectacolelor, evenimentelor și proiectelor desfășurate și/sau care urmează a fi inițiate de către Opera Comică pentru Copii. consimțământ mai exact, pe baza consimțământului explicit al persoanei vizate, în scopurile indicate la punctul viii, de mai sus, astfel încât Opera Comică pentru Copii să poată utiliza neremunerat imaginile/vocea, înregistrările audio și video ale persoanei vizate (participantulului) și pentru scopurile indicate la punctele ix și x de mai sus.  5 ani
Alte categorii de persoane – persoane indicate de către reprezentantul legal pentru preluarea minorului – nume, prenume, număr telefon i. procesarea cererilor/ formularelor de înscriere/participare, verificarea îndeplinirii cerințelor de selecție/înscriere conform Regulamentului Proiectului, pentru derularea procesului de înscriere/selecție – verificare îndeplinire cerințe de participare în cadrul Proiectului; 

ii. derularea activităților/acțiunilor /programelor indicate în cadrul Regulamentului Proiectului;

iii. îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale asumate de către Opera Comică pentru Copii pentru desfășurarea Proiectului;

i. executarea acordului de participare și a desfășurării Proiectului în conformitate cu Regulamentul elaborat de către Opera Comică pentru Copii în scopurile indicate la punctele i-vii; 

ii. îndeplinirea unei obligații legale care îi revine Operei Comice pentru Copii, în scopurile indicate la punctele iii-vii și xi de mai sus; 

Conform prevederilor legale

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal. 

 

Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor persoane, cu excepția ordonatorului principal de credite – Primăria Municipiului București, împuterniciților, persoanelor desemnate pentru activitățile de coordonare, partenerilor contractuali ai Operei Comice pentru Copii care au acces/necesită acces la aceste informații/ date personale, în contextul serviciilor lor și a cazurilor în care Opera Comică pentru Copii trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare prin transmiterea datelor unor autorități sau alte organisme publice, în cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal. 

 

În cadrul operațiunilor de prelucrare, pentru scopurile menționate mai sus (după caz), Opera Comică pentru Copii poate divulga către anumite persoane (destinatari), fizice sau juridice, date personale, astfel încât, spre exemplu, respectivii destinatari să poată furniza servicii necesare organizării și desfășurării Proiectului în conformitate cu Regulamentul aplicabil.

 

Transfer date cu caracter personal. Măsuri siguranță. 

  

În orice situație care implică divulgarea datelor cu caracter personal către entități terțe (publice și/sau private) Opera Comică pentru Copii depune toate diligențele tehnice și organizatorice în vederea asigurării unei protecții adecvate pentru protejarea informațiilor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Adresele de email utilizate pentru comunicările cu Opera Comică pentru Copii este obligatoriu să fie create cu respectarea cerințelor și specificațiile furnizorilor. Opera Comică pentru Copii este exonerată de orice răspundere privind adresele/datele furnizate/utilizate de către minori pentru crearea adreselor/ conturilor de email. Este obligatoriu ca pentru crearea/utilizarea adreselor de email să fie respectate politicile de confidențialitate aplicate minorilor de către furnizorii de servicii, inclusiv, dar fără a se limita la vârstă, control parental. Exemplu pentru mai multe informații pot fi accesate Politicile de confidențialitate disponibile. (ex. Politica Google – 

https://families.google.com/intl/ro/familylink/privacy/notice/)

 

Pentru realizarea înscrierilor este utilizată platforma de formulare Google. În acest sens vă recomandăm să citiți politicile platformei, accesibile la următoarele adrese: https://policies.google.com/privacy și Google Terms of Service – Privacy & Terms – Google

 

Securitatea datelor cu caracter personal. 

 

Opera Comică pentru Copii va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul Operei Comice pentru Copii  prin stabilirea unor măsuri de securitate adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau amplasării/depozitării neautorizate, precum si a altor riscuri similare. 

 

Toate documentele prezentate/necesare pentru îndeplinirea formalităților de înscriere/ participare pentru derularea procedurii de înscriere/ participare în cadrul Proiectului (copie CI/pașaport, alte documente furnizate, certificate de naștere), precum și orice alte documente care conțin datele cu caracter personal sunt tratate ca reprezentând informații confidențiale, fiind aplicate măsurile tehnice și organizatorice implementate la nivelul Operei Comice pentru Copii. În cadrul comunicărilor realizate între entitățile publice și/sau entități terțe vor fi utilizate adrese de email securizate, iar transmiterea documentelor se va realiza în regim securizat pe bază de parole de acces și roluri de acces.

 

Drepturile persoanei vizate constau în următoarele:

 

  1. Dreptul de acces –  dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea Operei Comice pentru Copii dacă se realizează prelucarea datelor cu caracter personal care privesc persoana, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate.

 

  1. Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul persoanei vizate de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), daca acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. 

 

iii. Dreptul la opoziție – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale. În situația în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, acest drept nu poate fi exercitat în mod neîngrădit.

 

  1. Dreptul la rectificare – dreptul la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

 

  1. Dreptul la ștergerea datelor („de a fi uitat”) – dreptul de a solicita  ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, retragerea consimțământului și inexistența unui alt temei juridic pentru prelucrare; 

 

  1. Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul poate fi exercitat de către persoanele vizate, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate. Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; retricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.

 

vii. Dreptul de a nu fi evaluat exclusiv pe baza prelucrării automate – Persoana vizată are dreptul de a nu fi supusă unei decizii care o afectează într-o măsură semnificativă, bazată exclusiv pe o prelucrare automată, fără intervenție umană. De asemenea, persoana vizată va fi informată cu privire la rațiunea acestor procese decizionale automatizate sau de creare a profilurilor, cu privire la semnificația și consecințele acestora, și trebuie să i se ofere dreptul să solicite intervenția din partea unei persoane fizice, să își exprime punctul ei de vedere și să poată contesta decizia. 

 

viii.Dreptul de a formula o plângere în fața autorităților competente – Persoana vizată are dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere a prelucrării (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro sau la numărul de telefon +40.318.059.211.) ori în fața instanțelor competente.

 

Responsabilul cu protecția datelor. 

 

În cadrul operatorului, responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat în scris la adresa de email – dpo@operacomica.ro  sau în scris la adresa Operatorului Opera Comică pentru Copii – București Calea Giulești nr. 16. 

 

În situația în care există întrebări sau sugestii/sesizări ori pentru exercitarea drepturile garantate privind protecția datelor, poate fi contactat Responsabilul cu protecția datelor, folosind datele de contact indicate mai sus.  În vederea identificării persoanei vizate, este posibil să solicităm documente sau informații suplimentare. Toate solicitările vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă, și în mod gratuit. Informațiile privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri referitoare la drepturile persoanei vizate vor fi transmise, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Conform prevederilor legale, această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În această situație persoana vizată va fi informată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile vor fi furnizate în format electronic acolo unde este posibil.

 

Toate cererile vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă și în mod gratuit. Totuși, în cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Opera Comicp pentru Copii poate: (a) fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (b) fie să refuze să dea curs cererii.